{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

PROBLEM ATT KOMMA IN I METIS path

Efter en uppdatering är det problem att komma åt Metis.

PROBLEM MED KANDIDATENS PINKOD path

Här berättar vi om åtgärd för att se till att kandidaten får en fungerande pinkod för att kunna genomföra sitt test.

NAVIGERA I METIS path

Med Metis senaste version har vi gjort det enklare och snabbare att hitta i Metis viktigaste områden. Du kan bekanta dig med de nya möjligheterna i din takt, eftersom du klickar på samma knappar som ...

INTRODUKTION AV METIS path

Denna sektion beskriver Masters IT system Metis överskådligt.

SKAPA EN NY ANVÄNDARE I METIS path

Hur du skapar en ny användare i Metis

WINDOWS SMARTSCREEN MEDDELANDE path

Med Windows 8 har Microsoft introducerat SmartScreen-filtrering på skrivbordsnivå, och utför alltid kontroll i alla filer eller program som hämtats från Internet.

METIS2GO path

Metis2Go är en enkel webapp, som låter dig få tillgång till Metis-data från webbläsare, surfplattor och smartphones - där du behöver det.

RENSA METIS MINNESCACHE path

I sällsynta fall finns det en skillnad mellan de lokala cachade rapportdefinitionerna och onlineversionen. Det kan leda till fel vid generering av rapporter. För att lösa problemet är det nödvändigt ...

ÄNDRA METIS GRÄNSSNITTSSPRÅK path

I METIS är det möjligt att välja standardspråk i användargränssnittet.

ÄNDRA NORMER FÖR OLIKA LÖSNINGAR path

I METIS är det möjligt att välja en standardnorm vid utskrift eller generering av rapporter.

STÄLLA IN MEDDELANDEN OCH PÅMINNELSER path

Det finns flera alternativ för att få meddelanden från METIS. Läs mer om hur du kan du konfigurera dina inställningar när vissa händelser inträffar.

SKAPA EN PDF-KOD path

Om du vill öka säkerheten för genererade rapporter så kan du skydda pdf-filerna med en förinställd PIN-kod.

LÅSA UPP KONTOT ELLER GLÖMT LÖSENORDET TILL METIS path

Så här går du tillväga för att återställa ditt lösenord till Metis.

RADERA DATA I METIS path

Utöver den normala raderingen av assessments och testsvar, är det också möjligt att multiradera baserat på datum.

METIS LOGGFIL path

Denna sektion beskriver hur man hittar METIS loggfil.

Återställ lösenord i Metis path

Denna sektion innehåller en video om hur man återställer lösenordet i Metis.

Problem att skapa OPTO-rapporter path

Här hittar du lösningen på problemet med att inte lyckas skapa OPTO-rapporter.