{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

METIS FAQ

Digital test- och analysplattform för enklare, snabbare och bättre beslut inom HR.

ACE - för dig som användare

Den kognitiva kapacitetstesten ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

OPTO - för dig som användare

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

EASI - för dig som användare

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

MPA - för dig som användare

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

BRIGHT

BRIGHT hjälper dig identifiera de personer som uppvisar de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CORE- för dig som användare

Den kognitiva kapacitetstesten CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential