{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Identifiera framgångsrika beteenden i er organisation

Målen är bestämda och planerna är framtagna., när ni sedan sätter dem i verket ser ni att vissa når målen snabbare än andra, några når dem inte alls. Detta skapar onödig frustration i organisationer.

Kunskapen om vad som särskiljer de som når sina mål mot andra ger er ovärderlig information för nästkommande utvecklingsarbete och framtida rekryteringar.

Ni får med oss kunskapen och verktygen för att kunna nå era mål och tar bort onödig frustration.

Rekrytering av säljare

Årligen hjälper vi 100 tals företag med att förbättra sin rekrytering inom sälj och marknad. Masters framgångsresa började inom sälj, det allra första uppdraget var att förbättra rekryteringen av säljare på europeisk nivå..

path

Nyttoanalyser

Vad är det ekonomiska värdet av er rekrytering idag och hur kan den förbättras? Vi på Master tillämpar BCG-modellen för att beskriva värdet på den rekryteringen som företaget bedriver. Med hjälp av DNV-GL certifierade konsulter analyseras ett nuläge och ger förslag till förbättringar.

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och håller den fräsch och uppdateras dagligen. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.

Kan ChatGPT vara behjälplig i logiska tester?

Kan ChatGPT vara behjälplig i logiska tester?

path

Maxa användningen av ChatGPT för att få dina jobbannonser att flyga!

Maxa användningen av ChatGPT för att få dina jobbannonser att flyga!

path

OPTO får nya normer under 2022

OPTO får nya normer under 2022

path

KPI:er stärker HR och rekrytering

Data stärker dina rekryteringsprocesser och skapar lönsamhet

path

Master Recruitment Decision Tool

Räkna på den ekonomiska nyttan i rekrytering

path