{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

I Metis kan du välja olika normer för de lösningar du har tillgång till.

Logga in i Metisklienten.

Gå till Metis administration/Användarinställningar/Normer och ändra till de normer du vill ha i grundinställningen för de olika lösningarna.