{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Denna integritetspolicy förklarar hur Master Sverige AB ("vi", "oss") behandlar personuppgifter.

1. REGISTERANSVARIG OCH KONTAKTPERSON
Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Master Sverige AB
Orgnr: 556793-8260
Vasagatan 16
111 20 Stockholm

Mail: info@master.se
Tel: +46 8-32 42 42

2. KONTAKTA OSS
För frågor om hur vi behandlar din personliga information, är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 8 32 42 42 eller info@master.se

3. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
Vi genomför en mängd olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du anger, skickar eller tillgång till din personliga information.

4. BESKRIVNING AV BEHANDLINGEN
4.1. Kommissionen för våra tjänster
Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, inklusive leverans av utbildningar och seminarier, där vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig före, under och efter evenemanget i fråga. Dessutom använder vi dina personuppgifter för att förbättra vår kundservice, eftersom din information hjälper oss att agera mer effektivt på dina supportförfrågningar.

4.1.1. Kategorier av personuppgifter
För att kunna erbjuda våra tjänster och förbättra vår kundservice bearbetar vi vanliga personuppgifter såsom namn, befattning, organisation, e-postadress, telefonnummer och anställningsort.

4.1.2. Källor till personuppgifter
Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv eller din arbetsgivare.

4.1.3 Rättslig grund för behandling
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6,1. B (krävs för fullgörandet av avtalet mellan dig och oss) och artikel 6,1. f (nödvändigt för att fullfölja våra legitima intressen i att tillhandahålla bästa möjliga och mest effektiva kundservice).

4.1.4. Mottagare
Vi delar din information med leverantörer som vi arbetar med för att hjälpa vårt företag, vilket innebär marknadsföringsföretag eller bokningsföretag.

4.1.5. Lagring av uppgifter
Vi behåller dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för utbildningen eller seminariet i fråga och för utvärdering av aktuell utbildning eller seminarium. En utbildning kan vara en av ett antal relaterade utbildningar eller nätverksaktiviteter beskrivna i förväg, och i sådana situationer, kommer vi att behålla dina personuppgifter tills hela processen eller nätverksaktiviteten har slutförts och utvärderats.
Om du är anställd av någon av våra kunder kommer vi att behålla dina data så länge som vi har en affärsrelation med kunden i fråga.
Om evenemanget är kostnadsbelagt, kommer vi att behålla faktureringsuppgifter under det aktuella räkenskapsåret plus fem år, som anges i den svenska bokföringslagen.

4.2. Marknadsföring
Vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive kundrelationshantering, för att rikta vår kommunikation med tanke på dina intresseområden och fokus och för att skicka relevant produktmarknadsföring i form av nyhetsbrev och e-postkampanjer.

4.2.1. Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra våra produkter bearbetar vi vanliga personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

4.2.2. Källor till personuppgifter
Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv, onlinekällor, till exempel sociala medier som är allmänt tillgängliga och från offentliga myndigheter.

4.2.3. Rättslig grund för behandlingen
Vi processar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6,1. A (samtycke) och artikel 6,1. f (krävs för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen när det gäller marknadsföring av våra produkter för att rikta uppmärksamhet till vårt företag och våra tjänster).

4.2.4. Mottagare
Vi delar din information med leverantörer som vi arbetar med för att hjälpa vårt företag, det gäller marknadsföringsföretag samt bokningsföretag.

4.2.5 Lagring av uppgifter
I allmänhet kommer personuppgifter att raderas senast efter 12 månaders inaktivitet (privatkunder) efter datainsamlingen.

4.3. Optimering av din användarupplevelse på vår hemsida
Vi samlar in personuppgifter om dig när du använder vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att optimera användarupplevelsen på vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Se även vår Cookiepolicy.

4.3.1. Kategorier av personuppgifter
För att optimera din användarupplevelse på vår hemsida bearbetar vi vanliga personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer.

4.3.2. Personuppgifternas källor
Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv, onlinekällor, till exempel sociala medier som är allmänt tillgängliga och från offentliga myndigheter.

4.3.3. Rättslig grund för behandlingen
Vi processar dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1.a (samtycke) och artikel 6.1.f (krävs för att vi ska kunna uppfylla våra legitima intressen när det gäller marknadsföring av våra produkter för att rikta uppmärksamhet till vårt företag och våra tjänster).

4.2.4. Mottagare
Vi delar din information med leverantörer som vi arbetar med för att hjälpa vårt företag, det gäller marknadsföringsföretag samt bokningsföretag.

4.3.5. Lagring av uppgifter
I allmänhet kommer personuppgifter att raderas senast efter 12 månaders inaktivitet (privatkunder) efter datainsamlingen.

5. Överföring till länder utanför EU/EES
Vi överför inga personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6. DINA RÄTTIGHETER
Du har följande rättigheter:
(a) du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter.
(b) du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och till förfrågningar som begränsas av behandlingen av dina personuppgifter.
(c) du har i synnerhet en ovillkorlig rätt att göra om behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. (d) om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt medgivande, har du rätt att återkalla sådant samtycke när som helst. Återkallande av ditt medgivande kommer inte att påverka den legala behandlingen som utförs innan ditt återkallande av samtycke.
(e) du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (data portabilitet).
(f) du kan alltid lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet, till exempel den svenska Datainspektionen.

Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på telefon + 46 8 32 42 42 eller info@master.se

Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du till exempel har rätt till dataportabilitet i det specifika fallet. Detta beror på de särskilda omständigheterna i behandlingen av uppgifter.

Uppdaterad: 25 april 2022