Testverktyg för affärsstödjande HR

Hos oss hittar du de verktyg och arbetsmetoder du behöver för att rekrytera rätt personer, förbättra kandidatupplevelsen och stärka HR:s roll i organisationen.

 

Metis - Analysplattform

Med Metis kan du arbeta sömlöst med alla våra arbetspsykologiska verktyg och slipper sammanställa data från olika källor för att göra analyser och rapporter. Du får ett sammanhållet arbetsflöde och rapporter som kombinerar resultaten från de olika verktygen och jämför dem med företagets KPI:er. Metis ger en enkel och säker administration. Metis är Europas mest använda analysplattform för strategiskt HR-arbete.

Mer om METIS

OPTO – Personlighetstest Big Five

OPTO är rätt val för dig som vill identifiera den mest lämpade kandidaten för en roll utifrån en Big Five-teorin. OPTO mäter kandidaternas yrkesrelaterade beteenden och hur väl de stämmer med de kriterier ni ställt upp för rollen. Det gör det möjligt att snabbt och säkert genomföra en lyckad rekrytering av en person som både presterar bra och trivs på jobbet. OPTO är baserat på fem personlighetsdimensioner (Big Five): samvetsgrannhet, emotionell stabilitet, extraversion, sympatiskhet och öppenhet.

Så fungerar OPTO

MPA - Personlighetstest

Med MPA kan du snabbt och säkert identifiera den kandidat som är bäst lämpad för en tjänst och därför snabbare genomföra lyckade rekryteringar av personer som presterar bra och trivs på jobbet. MPA kartlägger en persons typiska arbetsbeteende och jämför dessa med de kriterier ni satt upp. MPA är ett djupgående test som är mycket omtyckt av våra användare och är ett av Europas mest använda rekryteringstester.

Så fungerar MPA

ACE - Kapacitetstest

Med ACE får du en god uppfattning om kandidatens potential och förmåga att utvecklas i takt med ditt företag. ACE mäter kandidaternas förmåga att förvärva ny kunskap, analysera och lösa problem. Använd ACE vid rekrytering till roller där det är särskilt viktigt att undvika en kostsam felrekrytering på grund av bristande prestationsförmåga och när kraven på anpassning till nya omständigheter är höga.

Så fungerar ACE

BRIGHT – Screeningtest för serviceyrken (volymrekrytering)

Bright hjälper dig identifiera de personer som uppvisar de attityder och beteenden som krävs för framgångsrik kundservice och nöjda kunder. Med hjälp av en tidig screening av de sökandes service-egenskaper, kan du fokusera dina intervjuer på högpresterarna och riskerar inte missa något guldkorn. Bright ger en säker och objektiv rekryteringsprocess, även med mycket stora volymer av sökande. Med Bright kan du skräddarsy tester för olika roller, till exempel för butik, restaurang, callcenter, kundservice, säkerhet eller telefonsupport.

Så fungerar BRIGHT

EASI - Utvecklingstest

Hjälper dig att snabbt se vad som motiverar dina medarbetare, hur du identifierar potential och bidrar till att förbättra kommunikationen.

Läs om EASI