{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

I sällsynta fall finns det en skillnad mellan lokala cachade rapportdata och online-datan. Det kan leda till fel vid generering av rapporter.
För att lösa problemet är det nödvändigt att rensa den cachade datan.

 

Logga in i Metisklienten.

Gå till Metis administration/Användarinställningar/Information och klicka på Rensa minnescachen.

Ingen data kommer att raderas eller påverkas av denna åtgärd.