{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Sedan uppdateringen av OPTO den 18 juni 2020 så har tyvärr norminställningarna "hoppat" ur i rapportgenereringen för OPTO. Detsamma gäller inställningarna som man kan ha både på användarnivå och företagsnivå.

 

Vid utskrift väljer du rätt norm när du ska välja rapport så kommer det att fungera att skriva ut rapporten.

 

Gå sedan till Metis administration/Användarinställningar/Normer och lägg in Swedish norm igen under OPTO, så behöver du inte drabbas av problemet igen. Du kan även med fördel gå till Metis administration/Företagsinställningar/Normer och även korrigera era företagsinställningar för normerna så ordnar du detta för dina kollegor också, så kommer de att ha de rätta inställningarna per automatik.