{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Sedan en tid tillbaka har vi infört en säkerhetsåtgärd för att skydda kandidatens testlänk och rapporter. När kandidaten får en testlänk och klickar på den kommer hen att behöva begära en pinkod via e-post eller SMS. Pinkoden skickas inom några minuter. Om pinkoden inte fungerar (är ogiltig) eller om det dröjer innan pinkoden kommer föreslår vi följande:

 

Be kandidaten stänga ner webbläsaren och vänta 15 minuter innan denne klickar på testlänken igen. Invänta en ny pinkod (som hamnar i inkorgen). Webbläsarfönstret, där man ska skriva in pinkoden, måste förbli öppet.

 

Alternativet är annars att be kandidaten öppna testlänken, ringa dig och du går in i Metis, söker upp kandidatens namn via sökfunktionen och anger pinkoden som står på ”personkortet”. Viktigt att personen har sidan uppe när hen frågar dig eftersom det genereras en ny pinkod varje gång man öppnar och stänger ner sidan.