{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I EASI

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

CERTIFIERING I MPA

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

REKRYTERINGSUTBILDNING (INFÖR DNV-CERTIFIERING)

En heltäckande rekryteringsutbildning som baseras på gällande lagstiftning och DNV:s standarder 30405 och 10667

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I MPA

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

REKRYTERINGSUTBILDNING (INFÖR DNV-CERTIFIERING)

En heltäckande rekryteringsutbildning som baseras på gällande lagstiftning och DNV:s standarder 30405 och 10667

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I EASI

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

CERTIFIERING I MPA

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I MPA

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

REKRYTERINGSUTBILDNING (INFÖR DNV-CERTIFIERING)

En heltäckande rekryteringsutbildning som baseras på gällande lagstiftning och DNV:s standarder 30405 och 10667

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I MPA

MPA är en arbetspsykologisk personlighetstest som är det självklara valet för professionella HR-personer.

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är en personlighetstest baserat på Big Five som mäter personlighetens viktigaste dimensioner för prestation.

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential