{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Anmäl dig till våra utbildningar

Här hittar du anmälningsformulär och aktuella datum för våra utbildningar.

Rekryteringsutbildning i samarbete med WeCompose

Rekryteringsutbildningen är framtagen av WeCompose och godkänd av DNV-GL för att deltagaren ska kunna certifiera sig enligt DNV-GL;s standard. 

Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standarder och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standarder mfl). Utbildningen är utvecklad av WeCompose i samarbete med DNV-GL.

Företag kan använda utbildningen som strukturerad kompetensutveckling som säkerställer efterlevnad av branschstandarder, lagar och vedertagen forskning inom rekrytering. Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder/rekryterande chefer än att bara fylla en vakans. Eftersom utbildningen följer globala standarder kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll
Utbildningen ger kursdeltagarna större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt. Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

Kursledare är Johanna di Sivo, Certifierad rekryterare enligt DNV-GL

Kurstillfällen
Vi genomför utbildningar vid företagsspecifika tillfällen.