{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

🌟 ATT ANVÄNDA BRIGHT 🌟

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

🌟 CERTIFIERING I EASI 🌟

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

🌟 MASTER PEOPLE PLATFORM 🌟

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

🌟 CERTIFIERING I ACE 🌟

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I MPA 🌟

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

🌟 CERTIFIERING I CORE 🌟

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I OPTO 🌟

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

🌟 BEGINNER'S CLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi repeterar, diskuterar och svarar på frågor om våra tester!

🌟 MASTERCLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

🌟 ATT ANVÄNDA BRIGHT 🌟

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

🌟 MASTER PEOPLE PLATFORM 🌟

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

🌟 CERTIFIERING I ACE 🌟

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I MPA 🌟

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

🌟 CERTIFIERING I CORE 🌟

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I OPTO 🌟

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

🌟 BEGINNER'S CLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi repeterar, diskuterar och svarar på frågor om våra tester!

🌟 MASTERCLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

🌟 CERTIFIERING I EASI 🌟

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

🌟 ATT ANVÄNDA BRIGHT 🌟

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

🌟 MASTER PEOPLE PLATFORM 🌟

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

🌟 CERTIFIERING I ACE 🌟

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I MPA 🌟

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

🌟 CERTIFIERING I CORE 🌟

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I OPTO 🌟

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

🌟 BEGINNER'S CLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi repeterar, diskuterar och svarar på frågor om våra tester!

🌟 MASTERCLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

🌟 ATT ANVÄNDA BRIGHT 🌟

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

🌟 CERTIFIERING I ACE 🌟

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I CORE 🌟

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 BEGINNER'S CLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi repeterar, diskuterar och svarar på frågor om våra tester!

🌟 MASTERCLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

🌟 ATT ANVÄNDA BRIGHT 🌟

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

🌟 MASTER PEOPLE PLATFORM 🌟

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

🌟 CERTIFIERING I ACE 🌟

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I MPA 🌟

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

🌟 CERTIFIERING I CORE 🌟

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

🌟 CERTIFIERING I OPTO 🌟

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

🌟 BEGINNER'S CLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi repeterar, diskuterar och svarar på frågor om våra tester!

🌟 MASTERCLASS 🌟

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!