{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Anmäl dig till våra utbildningar

Vi anordnar öppna, digitala certifieringsutbildningar i våra testverktyg. När du anmäler dig till en utbildning så applicerar vi följande av- och ombokningsregler;

Vid avbokning mellan 15-28 dagar före utbildningsstart debiteras 50% av ordinarie utbildningsavgift. Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras 100% av ordinarie utbildningsavgift. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med Master. Vid avbokning pga. sjukdom utgår ingen debitering förutsatt att sjukintyg från läkare kan presenteras.

Master har rätt att ställa in en utbildning varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

Varje utbildning innehåller e-learning. Om du inte har möjlighet att slutföra de obligatoriska delarna i e-learningen innan det digitala lärarledda utbildningstillfället kommer vi be dig att boka om till ett annat tillfälle. Samtliga deltagare behöver ligga på samma kunskapsnivå för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och för att upplevelsen och kvaliteten ska bli så bra som möjligt. Se därför till att du avsätter tid för e-learningen i god tid innan, och senast tre dagar före det digitala tillfället. Efter avslutad utbildning kommer du också få genomföra ett slutprov digitalt och även uppföljning tillsammans med kursledaren.

Klicka på "Anmäl dig här" för att hitta aktuella datum och anmälningsformulär för våra utbildningar.

Rekryteringsutbildning i samarbete med WeCompose

Rekryteringsutbildningen är framtagen av WeCompose och godkänd av DNV-GL för att deltagaren ska kunna certifiera sig enligt DNV-GL;s standard. 

Utbildningens kursplan och certifiering utgår från forskning, internationella standarder och gällande lagar (DNV GL, ISO 10667, ISO 30405, EFPA standarder mfl). Utbildningen är utvecklad av WeCompose i samarbete med DNV-GL.

Företag kan använda utbildningen som strukturerad kompetensutveckling som säkerställer efterlevnad av branschstandarder, lagar och vedertagen forskning inom rekrytering. Den kunskap om nyckeltal, effektivitet och rekryteringsmetodik som ges under utbildningen gör att ni som företag kan arbeta mer konsultativt mot kunder/rekryterande chefer än att bara fylla en vakans. Eftersom utbildningen följer globala standarder kan du vara säker på att den håller samma nivå som motsvarande utbildningar av andra leverantörer och utbildningar utanför landsgränsen, som i exempelvis Norge.

Mål och kursinnehåll
Utbildningen ger kursdeltagarna större förståelse för hur sökandet och urvalet av kandidater kan göras så träffsäkert och effektivt som möjligt. Kursdeltagarna får bl.a. lära sig att:

Kursledare är Johanna di Sivo, Certifierad rekryterare enligt DNV-GL

Kurstillfällen
Vi genomför utbildningar vid företagsspecifika tillfällen.