{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I EASI

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

MASTER PEOPLE PLATFORM

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I MPA

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

BEGINNER'S CLASS

45 minuters webinar där vi repeterar grunderna i våra verktyg - för dig som är nycertifierad eller som behöver en refresh!

MASTERCLASS

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

MASTER PEOPLE PLATFORM

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I MPA

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

BEGINNER'S CLASS

45 minuters webinar där vi repeterar grunderna i våra verktyg - för dig som är nycertifierad eller som behöver en refresh!

MASTERCLASS

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

CERTIFIERING I EASI

EASI är en typologitest som mäter övergripande personlighetsdrag. Testen har tagits fram i syfte att stötta i inlärning och utveckling.

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

MASTER PEOPLE PLATFORM

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I MPA

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

BEGINNER'S CLASS

45 minuters webinar där vi repeterar grunderna i våra verktyg - för dig som är nycertifierad eller som behöver en refresh!

MASTERCLASS

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

BEGINNER'S CLASS

45 minuters webinar där vi repeterar grunderna i våra verktyg - för dig som är nycertifierad eller som behöver en refresh!

MASTERCLASS

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!

ATT ANVÄNDA BRIGHT

BRIGHT identifierar personer med de attityder och beteenden som krävs för framgångsrikt kundbemötande och nöjda kunder.

MASTER PEOPLE PLATFORM

Häng med på 30 min där vi visar hur du skickar test, analyserar resultat och skriver ut rapporter!

CERTIFIERING I ACE

Kapacitetstestet ACE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I MPA

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

CERTIFIERING I CORE

Kapacitetstestet CORE utvärderar kompetensen för logiskt analytiskt tänkande och förutsäger potential

CERTIFIERING I OPTO

OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5), som enkelt ger dig information om en kandidat matchar en viss tjänst.

BEGINNER'S CLASS

45 minuters webinar där vi repeterar grunderna i våra verktyg - för dig som är nycertifierad eller som behöver en refresh!

MASTERCLASS

45 minuters livewebinar via Zoom där vi rör oss kring ett tema för våra tester. Varmt välkommen!