{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

För att enklare kunna analysera felet kan vi behöva be dig skicka Metis loggfil. 

Den hittar du genom att öppna Den här datorn. Skriv in %localappdata% i adressfältet och tryck enter. Gå till mappen Metis/logs. 

Spara ner den senast skapade filen och bifoga i ett mail till support@master.se och beskriv problemet.