{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Enligt GDPR är det viktigt att radera personuppgifter för att skydda integriteten och att inte behålla information utan specifikt syfte. Här finns en guide för att aktivera automatisk massradering eller för att hantera massraderingen manuellt i version 10.9. Har du en äldre version är det viktigt att uppgradera för att kunna aktivera raderingen på detta sätt.

Om du har enstaka personer som vill bli raderade (testresultat och personuppgifter) går du till rubriken Människor till höger. Sök upp personen i sökrutan uppe till höger. Markera personen och klicka på Ta bort person uppe i menyn. Persondata och testresultat raderas då. Om personen bara vill få ett testresultat raderat går du till aktuellt Assessment där personen finns. Markera rutan med testresultat och klicka på Ta bort svarsperson uppe i menyn. Persondata finns kvar men testresultatet försvinner.