{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Få ut den fulla potentialen

EASI hjälper dig att upptäcka beteende och motivation i jobbet. Du får ett visuellt, kraftfullt verktyg för individ- och ledarutveckling.

Individuell utveckling

Med hjälp av EASI kan du säkerställa en riktad utvecklingsinsats för medarbetare på alla nivåer. Använd t.ex. EASI för medarbetarsamtal och coachningssamtal, handledning, instruktion etc.

Teamutveckling

Baserat på teamets EASI-profiler kan du designa riktade utvecklingsprogram för både större och mindre team. Du får en mängd material för att utforma dina egna utvecklingsprocesser.

Ledarutveckling

Med EASI-analyser av ledare och team kommer du att kunna ge ledaren starka verktyg för sin egna och teamets utveckling. Du kommer att kunna ge chefen förståelse för vilka utmaningar som finns för teamet och den enskilde individen.

Karriärrådgivning

I outplacement eller omplacering kan du använda EASI för att bli medveten om testtagarens beteende och motivation. Identifiera styrkor och fallgropar i samband med olika val av karriärvägar.

Försäljnings- och kommunikationsutbildning

Använd EASI målmedvetet i kommunikation- och försäljningsträning. Med fokus på deltagarnas egna typer kan du designa utbildningar som fokuserar på att anpassa kommunikationen till mottagaren.

Vetenskaplig grund

EASI är en typologitest baserad på femfaktormodellen. Testen utvecklades av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten i testen på en hög internationell nivå.

EASI har nationella normgrupper för Danmark, Sverige, Norge, Finland och Schweiz samt en internationell normgrupp. Den internationella normen innehåller mer än 12 500 respondenter.

När du väljer ett testverktyg rekommenderar vi att ni känner till validitet och reliabilitet. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden, men inte alla är psykometriskt validerade och uppfyller gällande standarder för professionella testverktyg.

Reliabilitet – hur exakt är metoden?

Medelvärde Alfa = 0.87 (Beteende) och 0.89 (Motivation).

Validitet - vad är säkerheten att metoden mäter det vi vill mäta?

Yttre validitet = mycket god
Konstruktvaliditet = 0.55 (mycket hög)

Priser

Meddela oss om ni vill ha pris för just er verksamhet! 08- 32 42 42 alt info@master.se

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och fortsätter att kontinuerligt göra det. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.