{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Anställ rätt medarbetare för att kunna ge exceptionell kundservice

BRIGHT är ett online screeningverktyg som mäter sökandes servicebeteende gentemot specifika kriterier inom servicebeteende. Testet är flexibelt att använda och ger dig en snabb översikt över lämpliga sökanden.

De 6 parametrarna är:

Integritet

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Socialt självförtroende

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Självtillit inom sälj

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Servicemedvetenhet

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Uthållighet

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Stresstålighet

Med BRIGHT kan du snabbt och effektivt välja de bästa kandidaterna för att tillhandahålla exceptionell kundservice.

Vetenskapen bakom BRIGHT

BRIGHT är ett beteendetest med särskilt fokus på försäljning och service. Testet utvecklades av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer testets kvalitet på en hög internationell nivå.

BRIGHT har olika nationella normer såväl som en gemensam internationell norm.

När du väljer ett testverktyg rekommenderar vi att du är medveten om giltigheten och tillförlitligheten. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden, men inte alla är psykometriskt validerade och uppfyller gällande standarder för professionella testverktyg.

Reliabilitet - hur exakt är metoden?

5-10 studier publiceret.
Median Alfa = 0.81.
Precision ±1 STEN.
Test-retest = 0.85.

Validitet: vad är säkerheten att metoden mäter det vi vill mäta?

15-20 studier publicerade.
Korrelation med prestation upp till 0.4.
Median konvergent validitet = 0.75

Priser

Meddela oss om ni vill ha pris för just er verksamhet! 08- 32 42 42 alt info@master.se

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och håller den fräsch och uppdateras dagligen. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.