{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Med BRIGHT kommer du:

  • enkelt hitta högpresterande servicepersonal
  • spara tid och pengar genom att screena in sökande före en intervju
  • genomföra mer relevanta jobbintervjuer med färre kandidater
  • minska personalomsättningen
  • höja er totala kundnöjdhet

Vad ser man i BRIGHT?

Olika jobb kräver olika attityder och beteenden. BRIGHT kan anpassas till vilket tjänst du behöver tillsätta, oavsett om det är detaljhandel, säkerhet, callcenter, transport eller något helt annat. Du ställer in attitydsparametrarna för den anställde du letar efter, till exempel:

Aktiv: Är rätt anställd utåtriktad och vänlig?

Stödjande: Är rätt anställd hjälpsam och empatisk?

Stark: Är rätt anställd självsäker och oberoende?

Moral: Är rätt anställd mycket etisk och ansvarstagande?

Vetenskapen bakom Master

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.

BRIGHT har olika nationella normer såväl som en gemensam internationell norm.

Vi visar gärna hur BRIGHT skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!