{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välj medarbetare som presterar

Öka ditt företags resultat med en strukturerad anställningsprocess för att välja rätt personal. Med OPTO kan du förutsäga kandidaternas prestation i jobbet och därmed välja den bästa matchen.

Rekrytering

Snabbt och säkert identifiera kandidater med rätt egenskaper för en viss roll

Onboarding

Använd OPTO-resultatet när du planerar onboarding för din nya anställd. Det är en bra utgångspunkt att ta hänsyn till din nyanställdes preferenser för att utföra det nya jobbet.

Talent management

Låt OPTO hjälpa dig att identifiera din organisations talanger. Analysera data på högpresterande och bestäm vilka profiler som matchar nyckelpositioner.

Ledarutveckling

Ta hänsyn till rapporternas ledningsperspektiv, som beskriver socialt ledarskap och effektivt ledarskap.

Outplacement

Använd OPTO för att identifiera arbetssökande preferenser i förhållande till nästa jobb. Låt testet vara ramverket för en strukturerad intervju. OPTO är särskilt lämplig i förhållande till roller och organisationer med en prestationsdriven kultur.

Vetenskaplig grund

OPTO är en personlighetstest baserad på femfaktormodellen (Big 5) och framtagen enligt EFPA:s riktlinjer kring arbetspsykologisk testning. Testen är utvecklad av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten i testen på en hög internationell nivå.

OPTO innehåller olika nationella normer och en gemensam internationell norm.

När du väljer ett testverktyg rekommenderar vi att du är medveten om giltigheten och tillförlitligheten. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden, men inte alla är psykometriskt validerade och uppfyller gällande standarder för professionella testverktyg.

Reabiliteten - hur exakt är metoden?

Validiteten - vad är säkerheten att metoden mäter det vi vill mäta?

 

Registrerat hos BPS

Den engelskspråkiga versionen av OPTO är en registrerad test vid Psychological Testing Center (PTC) hos British Psychological Society (BPS). Detta innebär att testen uppfyller BPS:s standarder för kvalitet i dokumentation och material, samt giltighet och tillförlitlighet.

Priser

Meddela oss om ni vill ha pris för just er verksamhet! 08- 32 42 42 alt info@master.se

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och fortsätter göra det kontinuerligt. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.