{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Välj och behåll rätt personer

Skapa bättre resultat för ditt företag genom att välja de bästa kandidaterna genom en strukturerad anställningsprocess. Med MPA kan du förutsäga beteende hos personer på jobbet och därmed välja de kandidater som matchar kraven i tjänsten.

Rekrytering

MPA stöder din rekryteringsprocess genom att mäta kandidatens beteendepreferenser och samtidigt ge dig möjlighet att återkoppla strukturerat för att se kandidatens typiska beteende.

Onboarding

Använd MPA-resultatet när du planerar onboarding för nyanställda. Det är en bra utgångspunkt att ta hänsyn till dina anställdas preferenser i det nya jobbet.

Talent management

Låt MPA hjälpa dig att identifiera din organisations talanger. Analysera data på högpresterande och bestäm vilka profiler som matchar nyckelpositioner.

Individuell utveckling

MPA adderar värde till anställdas fortsatta utveckling. Använd testresultat i 3 månaderssamtalet eller när du planerar utvecklingsinitiativ.

Ledarutveckling

Använd MPA som ett stödverktyg för ledarutveckling. Med analyser av ledare och team kommer du att kunna ge ledaren starka verktyg för sin egna och teamets utveckling.

Outplacement

Använd MPA för att avslöja arbetssökandes preferenser i förhållande till nästa jobb. Låt MPA vara ramen för en strukturerad intervju.

Vetenskaplig grund

MPA är en personlighetstest baserad på en rationell och statistisk testkonstruktion. Testen är utvecklad av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten i testen på en hög internationell nivå.

MPA har många olika nationella normer samt en gemensam internationell norm.

När du väljer ett testverktyg rekommenderar vi att du är medveten om giltigheten och tillförlitligheten. Det finns många verktyg tillgängliga på marknaden, men inte alla är psykometriskt validerade och uppfyller gällande standarder för professionella testverktyg.

Reliabilitet – hur exakt är metoden?

Cronbach´s alpha (testens interna konsistens) N = 136 median: 0.84
Test-retest (testens stabilitet) N = 121 median: r = 0.83
Equivalens reliabilitet (formulärets format reliabilitet) N = 136 median: r = 0.84

Validiteten - vad är säkerheten att metoden mäter det vi vill mäta?

Yttre validitet (genomförd av expertpanel): Godkänd
Innehållsvaliditet (testen har noggrants reviderats nyligen): Godkänd

Begreppsvaliditet:
MPP jämförd med NEO PI-R N = 112 r = 0.61
MPP jämförd med Gordon Personal Profile Inventory N = 116 r = 0.75
DIF (Differential Item Functioning) utvärderad med ingen signifikant DIF hittad

Kriterievaliditet:
Korrelation med prestation på jobbet för chefer/fastighetsmäklare N = 111 R = 0.42
Korrelation med prestation på jobbet för säljare N = 111 R = 0.42
Korrelation med prestation på jobbet för rådgivare N = 45 R = 0.44

Registrerat hos BPS

Den engelska språkversionen av MPA är ett granskat test hos Psychological Testing Centre (PTC) i British Psychological Society (BPS). Det betyder att testen lever upp till BPS standard för kvalitet i dokumentation och material samt värden för validitet och reliabilitet.

Priser

Meddela oss om ni vill ha pris för just er verksamhet! 08- 32 42 42 alt info@master.se

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och håller den fräsch och uppdateras dagligen. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.