{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

FÖRUTSER FRAMTIDA FRAMGÅNG

I takt med att produkter och uppgifter blir mer och mer komplexa ställer det allt större krav på anställdas förmåga och potential för fortsatt lärande. Med ACE kan du förutsäga en anställds förmåga och framtida framgång innan du anställer.

Komplexitet i jobbet

Med ACE kan du bedöma komplexiteten i jobbet och vilken potential som behövs för att uppnå resultat.

Förvärva ny kunskap

ACE-nivån visar testtagarens förmåga att förvärva ny kunskap och med vilken hastighet.

Resonera logiskt och analytiskt

Du kan utvärdera förmågan att resonera logiskt och analytiskt och fatta de bästa logiska besluten.

Vetenskapen om

ACE är ett kognitivt test baserat på teorin om g-faktor. Testet är utvecklat av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten på testet på en hög internationell nivå .

ACE har olika nationella normer och en gemensam internationell norm.

När du väljer ett testverktyg rekommenderar vi att du är medveten om giltigheten och tillförlitligheten. Många verktyg finns på marknaden, men inte alla är psykometriskt validerade och uppfyller gällande standarder för professionella testverktyg.

Reabiliteten – hur exakt är metoden?

  • 5-10 studier publicerade
  • Median Alfa = 0.81.
  • Precision ±1 STEN.
  • Test-retest = 0.85.

Validiteten - vad är säkerheten att metoden mäter det vi vill mäta?

  • 15-20 studier publicerade
  • Korrelation med prestation upp till 0.4.
  • Median konvergent validitet = 0.75

Priser

Meddela oss om ni vill ha pris för just er verksamhet! 08- 32 42 42 alt info@master.se

Låt oss inspirera dig!

Vi har samlat god solid kunskap och erfarenhet inom HR sedan 1985 och håller den fräsch och uppdateras dagligen. Vi delar detta fritt här på webbplatsen och i vårt nyhetsbrev varje månad.