{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

FÖRUTSER FRAMTIDA FRAMGÅNG

I takt med att produkter och uppgifter blir mer och mer komplexa ställer det allt större krav på anställdas förmåga och potential för fortsatt lärande. Med ACE kan du förutsäga en anställds förmåga och framtida framgång innan du anställer.

Med ACE kan du bedöma komplexiteten i jobbet och vilken potential som behövs för att uppnå resultat.

ACE-nivån visar testtagarens förmåga att förvärva ny kunskap och med vilken hastighet.

Du kan utvärdera förmågan att resonera logiskt och analytiskt och fatta de bästa logiska besluten.

Vetenskapen om

ACE är ett kognitivt test baserat på teorin om g-faktor. Testet är utvecklat av Master International i Danmark, där psykologer, psykometriker och dataexperter säkerställer kvaliteten på testet på en hög internationell nivå.

Masters arbetspsykologiska tester uppfyller de regler/krav upprättade inom Europeiska Unionen gällande arbetspsykologi. Allt utvecklingsarbete uppfyller de krav uppsatta av European Federation of Psychologists' Associations: EFPA. Ackrediterat registrator- och klassificeringsföretag såsom De Norske Veritas (DNV-GL),  British Psychological Society(BPS), Stiftelsen för tillämpad psykologi(STP) har granskat Masters arbetspsykologiska testverktyg. Masters arbetspsykologiska testverktyg OPTO stödjer ISO 10667 och ISO 30405. Masters testplattform uppfyller GDPR och innehar ISAE 3000 Type 2.

Vi visar gärna hur ACE skulle fungera för er, boka en kostnadsfri demo!