{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Psykometriska tester används för att ta fram information om hur väl du kommer att passa in i en framtida jobbroll eller organisation. Tester kan också användas för att öka medveten om olika beteendemönster och utveckla dem. Korrekt genomförda tester ger både dig och din arbetsgivare en bättre förståelse av hur väl du passar de krav som ställs i organisationen och vad det innebär för ett möjligt framtida samarbete.

Några av de vanligast förekommande psykometriska testerna som används i en organisation är kapacitets- och personlighetstester.

KAPACITETSTEST

De här testen tittar på din förmåga att hantera komplexitet: Vilken nivå av komplexa problem kan du lösa korrekt? Det är idag kritiskt för de flesta arbeten.

ACE: Masters Adjustable Competence Evaluation tittar på din logiska, analytiska förmåga. Denna förmåga använder vi var dag för att lösa problem. ACE används i första hand i samband med rekrytering.

PERSONLIGHETSTEST

Personlighetsanalysen tittar på dina beteendemönster individuellt och i relation till andra. Beteendemönster beskriver sällan en persons enda sätt att bete sig, men indikerar ett typiskt beteende i situationer när han eller hon inte medvetet försöker att förändra det.

MPA: Master Person Analysis är en personlighetsanalys som beskriver dina beteendemönster med en niogradig skala. Det används vid rekrytering och personlig utveckling.

EASI: Masters EASI typologi beskriver dina förutsättningar utifrån fyra grundläggande personlighetstyper. EASI används för personlig utveckling och för att förbättra kommunikation mellan människor.

Generellt känner sig människor obekväma och stressade om de konstant utmanas av problem som är för komplexa eller om de måste agera annorlunda än deras normala beteendemönster. Det är därför viktigt att ha en god förståelse av hur väl de analytiska resultaten passar arbetsrollen.