{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

LIKA - MEN ÄNDÅ OLIKA

Även om mycket har gjorts för att klargöra vad personlighetstest och kapacitetstest etc. är, så finns det fortfarande ett visst utrymme för tolkning av vad som menas med dessa termer. Dessutom finns det en mängd olika mätmetoder bakom varje specifikt test. Bara för att två olika tester kallas ”Personlighetsformulär, innebär inte att de använder samma angreppssätt, eller genererar samma resultat. Som exempel kan personlighetstyperna i de två testerna ha liknande namn, men om du tittar närmare kan det vara så att typerna definieras på olika sätt.

TESTETS NORMER

Testets normgrupper består av många, ofta tusentals, av människors svar på ett givet test. Genom att jämföra människornas svar blir det möjligt att förstå betydelsen av en enskild testtagares poäng på ett test. Att bygga bra normer handlar inte bara om att ha många testresultat. Testtagare vars resultat har inkluderats i en normgrupp, ska också vara representativt för populationen som sedan kommer att genomföra testet. Som exempel kan en vuxen person kanske få ett mycket högt resultat på ett begåvningstest som är normerat för tolvåringar, även om den vuxna personen skulle få ett mediokert resultat på samma test om det var normerat för vuxna människor. Masters tester använder kontinuerligt uppdaterade, representativa normer, och det är en del av vår dedikation att leverera passande och meningsfulla resultat med hjälp av våra tester.