{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Genom att pröva på den typ av test som du ska genomföra får du en bättre förståelse för formatet och vad du kan förvänta dig. Det gör det möjligt för dig att fokusera på dina svar snarare än hur tester fungerar. Nedan finner du några korta exempel och förklaringar på vanligt förekommande innehåll i tester som används i organisationer.

 

PERSONLIGHETSANALYSER

Personlighetsanalyser mäter dina beteendemönster. Det finns inga ”rätt” eller ”fel” beteendemönster, men vissa kan vara mer passande i en viss situation. Personlighetstester använder normalt olika skalor eller typer för att beskriva dina beteenden.

Beteendemönster beskriver sällan en persons enda sätt att bete sig, men indikerar ett typiskt beteende i situationer när han eller hon inte medvetet försöker att förändra det.

Testexempel: Välj ett påstående som passar dig ”bäst”, och ett som passar dig ”sämst”:

  Passar bäst Passar sämst
Jag tycker om att omge mig med andra personer    
Jag föredrar att höra vad andra har att säga innan jag beslutar mig    
Jag är bra på att framföra min åsikt i diskussioner    
Jag tycker om att diskutera teoretiska idéer    

 

  Passar bäst Passar sämst
Jag tar gärna över ledarrollen i grupper    
Jag blir lätt irriterad på andra    
Jag föredrar att undvika att prata med andra    
Jag är väldigt noggrann i mitt arbete    

 

KAPACITETSTESTER

Kapacitetstester eller begåvningstester tittar på din förmåga att resonera logiskt och analytiskt kring de problem du kan ställas inför. De är relaterade till intelligenstester, men en omfattande mätning av intelligens inbegriper mer än de flesta tester som förekommer inom affärsvärlden. Frågorna i ett kapacitetstest kan mer eller mindre likna dina arbetsuppgifter. Det viktiga är att de försöker mäta din förmåga till logiska resonemang oavsett situation, ålder, kön, utbildning etc.

Exempelfråga 1: Märta tjänar dubbelt så mycket som William. William tjänade fyra gånger så mycket som John förr året. Om John tjänade 120 000 kr förr året, hur mycket tjänade då Märta?

Exempelfråga 2: Läs det första ordparet (två ord avskilda med ett kolon). Försök att förstå vilket förhållande de två orden har till varandra. Läs därefter det första ordet i nästa ordpar och välj vilket av de fem svarsalternativen som innehåller det andra ordet i detta ordpar. Förhållandet mellan orden i det andra ordparet ska motsvara förhållandet mellan orden i det första ordparet:

Kall : Varm

Svart : ?

a) Blank
b) Mörk
c) Vit
d) Sol
e) Grå

Andra typer av problemlösningsfrågor inkluderar ofta grafiska figurer där man ska hitta ett samband mellan olika bilder. Det kan också röra sig om sifferserier där man ska hitta sambandet mellan de angivna talen.