{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

RÄTTVISANDE TEST

Att skapa rättvisande test är en ständigt pågående process. Frågorna och skalorna i tester får inte ha oavsiktlig påverkan utifrån kön, åldersgrupp, etc. Dessutom måste normer kontinuerligt uppdateras. Detta är en del av arbetet som pågår ”bakom scenen” på Master.

Master lägger mycket ansträngning på rätt utbildning för dem som använder våra tester. Vår erfarenhet är att detta reflekteras i en positiv upplevelse för dem som genomgår testerna. Som ett exempel har man alltid rätt till en återkopplingsrapport med testresultaten. Man ska också alltid bli informerad om namnet på den certifierade användare som man blir testad av, som man kan vända sig till om man har några frågor gällande sitt test.

Om du har funderingar kring hanteringen av dig eller andra relaterat till Masters tester eller testprocessen, kan du kontakta ditt närmaste Masterkontor.

SPECIELLA BEHOV

Om du har ett hinder som du tror kan påverka genomförandet eller utfallet i testet som du blivit ombedd att göra, ligger det i ditt intresse att göra arbetsgivaren uppmärksam på detta så snart som möjligt. Som testleverantör är Master dedikerade till rättvis och jämlik behandling av alla som kommer i kontakt med våra lösningar.

Om du exempelvis blivit inbjuden till ett Assessment Center och du har ett hinder som kan påverka din prestation i någon av de nämnda övningarna, bör du diskutera detta med din arbetsgivare innan du deltar.

Om du har dyslexi bör du till exempel få den icke-verbala versionen av Masters kapacitetstest. Om du har speciella behov rekommenderar vi också att du meddelar det i förhand. Arbetsgivaren har då möjlighet att göra passande och rimliga justeringar för att ge dig chansen att visa hur bra du verkligen är. Desto tidigare du meddelar detta, ju bättre förutsättningar har arbetsgivaren att anpassa testet.