{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR SYFTET MED ATT TESTA PERSONER?

Välkonstruerade psykologiska tester genererar objektiv information om individer och grupper på ett sätt som ofta är svårt att kvantifiera. Tester kan användas för en mängd olika syften. De vanligaste är:

Personlighet: Personlighetstester lyfter vanligtvis fram personliga beteendemönster genom en mängd faktorer som att en person är mer eller mindre fokuserad på detaljer, föredrar att arbeta självständigt eller tillsammans med andra, etc. Resultatet från sådana tester kan använda vid rekrytering eller personlig utveckling.

Begåvning: Den här sortens tester fokuserar specifikt på individens mentala potential – förmågan att resonera logiskt och analytiskt. Dessa tester belyser den nivå av mental komplexitet som individen kan hantera i relation till sitt arbete. Detta är viktigt vid beslutfattande och i situationer med många påverkande faktorer.

Assessment centers: Assessment centers inkluderar en eller båda av ovanstående kombinerat med intervjuer och/eller gruppövningar där de individuella deltagarna blir bedömda utifrån den typ av kompetens som krävs för arbetet.