{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

REKRYTERA RÄTT PERSON

Öka träffsäkerheten i dina rekryteringar med hjälp av Masters rekryteringstester som mäter kandidatens förväntade beteenden och kognitiva förmåga.

Alla nyanställda blir inte så framgångsrika som förväntat. Att definiera och utvärdera en kandidats kompetens är svårt och komplext, särskilt vid rekrytering till seniora roller.

Över 40% av alla nyrekryteringar misslyckas inom 18 månader. Ibland beror det på att vi felbedömt personens kompetens, men oftare handlar det om en felmatchning av beteenden och personliga egenskaper.

PERSONLIGHETSTESTER FÖR FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING

Masters testverktyg gör det enklare att skapa en kravprofil som fångar både vilken kompetens och vilka beteendemönster som är viktiga för framgång i en viss roll.

Du kan enkelt samarbeta med kollegor, chefer och kunder för att definiera kravprofiler och matcha dem mot kandidaternas testresultat.

Du får bland annat reda på hur kandidaten:

  • arbetar
  • relaterar till andra
  • anpassar sig till nya utmaningar
  • hanterar problem de möter
  • motiveras

Alla våra tester är utformade enligt vetenskapligt beprövade metoder och hjälper dig att fokusera på viktiga framgångsfaktorer för en specifik roll. Det gör du genom att först genomföra en jobbanalys som kartlägger tjänstens innehåll och olika förutsättningar. Jobbanalysen blir underlag till ett test som genomförs tidigt i rekryteringsprocessen för att sortera fram lämpliga kandidater.

För att ta reda på vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för framgång i rollen kartlägger du befintliga medarbetare genom att låta dem genomföra testet så att du kan analysera vilka faktorer som skiljer de mest framgångsrika medarbetarna från testgruppen.

Med hjälp av våra tester kan du fatta väl underbyggda beslut i rekryteringsprocessen, vilket minimerar risken för felrekryteringar, diskriminering och godtycke.

Att löpande genomföra lyckade rekryteringar är nödvändigt för att organisationen ska prestera bra och för att ditt företag ska nå sina affärsmål.