{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Beteenden som kan leda till svårigheter på din arbetsplats

Analysera kandidaternas resultat på personlighetstester för att identifiera potentiella riskbeteenden som kan ge samarbetsproblem. Praktiska exempel & metodik.

Beteenden som kan leda till svårigheter på din arbetsplats

Personlighetstester används ofta med fokus på de sökandes styrkor i relation till kravprofilen, men det går också att använda testresultaten för att identifiera potentiellt problematiska beteenden hos en kandidat.

Problematiska beteenden kallas också urspårningsbeteenden, riskbeteenden, mörka sidor eller fallgropar. Kärt barn har många namn! I grunden handlar det om att beteenden som i grunden är positiva går till överdrift. Till exempel är försiktighet för det mesta gynnsamt och leder till riskminimering, men överdriven försiktighet kan också hindra utveckling och innovation. Är du känslosam kan du uppfattas som passionerad och medkännande, men alltför hög känslomässighet kan göra att du i stället uppfattas som flyktig och oförutsägbar.

Ofta citerad forskning inom området kommer från makarna Hogan som definierade 11 olika urspårningsbeteenden. De flesta av oss uppvisar minst tre av dessa och 40 procent av oss har så höga värden att de innebär en risk för urspårning.

Varför uppvisar vi problematiska beteenden?

Urspårningsbeteenden är negativa, antingen för oss själva, eller för vår omgivning. Att vi trots det uppvisar den här typen av beteenden beror på två saker:

 • Vi är inte medvetna om vårt beteende
 • Vi vill inte erkänna vårt beteende

Framförallt har ledare som upprepade gånger blivit befordrade svårt att utvärdera sig själva eftersom befordran fungerar som ett kvitto på att deras beteende som helhet är positivt. Det kan också vara svårt att ändra beteende efter att man fyllt 30 år och har mer rotade beteenden. Men med konsekvent och upprepad feedback är det möjligt att delvis justera ett negativt beteende.

Olika typer av mörka sidor

Riskbeteenden brukar delas in i tre kategorier:

Distanserade beteenden som går till överdrift och gör att en person blir:

 • Obeslutsam och riskundvikande
 • Benägen till känsloutbrott och labilitet
 • Passivt-aggressiv, med egen agenda
 • Icke-kommunikativ och okänslig
 • Misstrogen och stridslysten

Förförande beteenden som går till överdrift och gör att en person blir:

 • Arrogant och grandios (självförhärligande)
 • Socialt störande och kräver för mycket plats
 • Benägen att lockas av knäppa idéer och konstant förändring
 • Impulsiv och manipulativ

Insmickrande beteenden som går till överdrift och gör att en person blir:

 • Perfektionist och kontrollerande i detalj
 • Undergiven och konfliktundvikande

Distanserade beteenden uppfattas i större utsträckning som negativa eftersom de tenderar att driva bort andra människor. De förföriska beteendena är i alla fall inledningsvis lockande och de insmickrande beteendena kan fungera bra för personer i underställd position, men är sällan positiva för ledare och chefer.

Hur identifierar man beteenden som kan bli problematiska?

Risk för problembeteenden uppstår ofta vid speciella kombinationer av beteenden där höga och låga resultat för en person samverkar. Till exempel kan låg självhävdelse, låg känslokontroll och hög tillit till andra människor tillsammans leda till att en person blir obeslutsam och rädd att ta risker. Hög förmåga till påverkan i kombination med låg stabilitet kan leda till att en person uppfattas som labil och känslosam.

I videon nedan går vi igenom hur du kan identifiera risken för alla problematiska beteenden genom att titta på resultatet av kandidaternas personlighetstest. Du får konkreta exempel på var du ska titta i MPA och OPTO, men metodiken kan lika gärna appliceras på andra personlighetstester.
Du får också tips om hur du följer upp personer där du ser att det finns en risk för problematiska beteenden.


Du kanske också vill läsa om

Så rekryterar du rätt chef och undviker de vanliga misstagen

Personlighetsdraget som ger framgång inom alla yrken

Category: Recruitment
Tags: riskbeteenden, fallgropar, personlighetstest

Datum: 10.04.2019

Susanna Berntling

Content Writer