Personlighetsdraget som ger framgång i alla yrken och som du inom HR behöver känna till

Vi har tidigare berättat om Big 5-teorin och att det finns ett personlighetsdrag som är överrepresenterat hos framgångsrika personer – samvetsgrannhet. Om du har hög grad av samvetsgrannhet är du flitig, noggrann, ordningssam, plikttrogen, förutseende och har självdisciplin och en vilja att prestera. Låg grad av detta ger slarvighet, oföretagsamhet, likgiltighet och benägenhet att chansa.

Det HÄR SÄGER FORSKNINGEN OM SAMVETSGRANNHET

En person som befinner sig inom snittet av detta drag har potential att bli framgångsrik oavsett vilket yrke hen har enligt Barrick & Mount (1991). De undersökte sambandet mellan personlighetsdragen i Big 5 och kriterierna yrkesskicklighet, förmåga att lära in och personliga data. I studien ingick bland annat poliser, chefer och säljare. Hög grad av samvetsgrannhet återkom genomgående hos de som var framgångsrika i sina yrken. De andra personlighetsdragen återkom inte som framgångsfaktor inom alla yrken, däremot kunde såklart dessa drag vara viktiga på olika håll. 

FLITIG SOM EN MYRA ÄR BRA – TED TALK-TIPS

Det är flitigheten i detta drag som är allra viktigast för framgång menar Angela Lee Duckworth. Hon kallar det för grit, vilket ungefär betyder ihärdighet och kurage. Lyssna på hennes Ted Talk och få en djupare förståelse för vad grit betyder för framgång. 

TESTA personlighetsdrag med utgångspunkt i big-5

När du förstår vilka personlighetsdrag och beteenden som är framgångsrika för en viss tjänst kan du också förutse vilken typ av person du vill rekrytera. Med mer kunskap blir du bättre på att göra kravprofiler. För en säker rekryteringsprocess ska du använda vår metod person job-fit och vårt test OPTO. Personlighetstest som ger valida resultat utgår från Big 5-teorins fem personlighetsdrag.

KOM IHÅG DET HÄR NÄR DU TITTAR PÅ PERSONLIGHETSDRAG

  • En person är inte på en och samma punkt på skalan hela tiden; det kan variera med dagsform och kontext. En extrovert person kan vara mer introvert (men inte extremt introvert) och en introvert person kan då och då vara mer extrovert – båda beroende på kontext. Grunddraget kommer dock alltid att dominera.
  • Det ena draget är heller inte bättre eller sämre än det andra. Var på skalan individen befinner sig ger olika typer av fördelar och möjligheter till framgång.

MER OM BIG-5

De här dragen ingår också i Big 5: öppenhet (openness), extraversion (och introversion), vänlighet (agreeableness) och neuroticismVill du veta mer? Lyssna på den lysande podden The Mental Breakdown med Dr Berney och Dr Marshall, och avsnitten som handlar om Big 5.

Vårt nya test Opto bygger på Big 5-teorin. Läs mer om Opto

Vill du diskutera? 08-32 42 42, info@master.se

Du vet väl att du kan lära dig allt du behöver veta om att rekrytera framgångsrikt med tester i vår mejlskola – helt gratis? Läs mer och prenumerera här

Susanna Berntling

Susanna arbetar som konsult på Master Sverige och har lotsat många av våra kunder till ett mer strategiskt och effektivt rekryteringsarbete. Hon sköter även våra utbildningar.

Rekrytera framgångsrikt med tester! Lär dig allt om en träffsäker rekryteringsprocess - helt kostnadsfritt - under fyra veckor i vår mejlskola.

Läs mer och börja prenumerera