OPTO –Personlighetstest (Big 5) för träffsäker rekrytering


OPTO är ett modernt, lättanvänt personlighetstest baserat på Big 5-teorin, som enkelt ger dig en god bild av hur lämplig en kandidat är för en viss tjänst, genom att kartlägga personens typiska beteende i olika arbetssituationer.

OPTO har ett intuitivt användargränssnitt som gör att du snabbt kommer igång med att skapa kriterier och genomföra tester. De chefer du samarbetar med i rekryteringar kommer särskilt uppskatta den tydliga beslutsrapporten.

Rätt person på rätt plats

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. OPTO hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

Använd OPTO för att:

 • Definiera vilka beteenden som krävs för en roll, tillsammans med den rekryterande chefen.
 • Snabbt och säkert identifiera kandidater med rätt egenskaper för en viss roll.
 • Genomföra intervjuer med högre kvalitet och större djup med hjälp av individanpassade intervjuunderlag baserade på testresultaten.

OPTO är baserat på modern arbetspsykologi (Big 5-teorin) och ger dig ett objektivt beslutsunderlag som eliminerar risken för godtycke och diskriminering i rekryteringsprocessen.

Lättanvänt system - tillgång till djup information

OPTO ger dig djup och detaljerad information om varje kandidat och är mycket lätt att använda. Du får snabbt en bra överblick över varje persons drivkrafter, sociala profil och arbetsstil, baserat på Big 5-teorin. I många fall är de 8 olika grundläggande egenskaperna som visas tillräckligt för att du ska kunna identifiera den bästa kandidaten. Behöver du göra en mer ingående analys kan du med ett knapptryck bryta ned varje egenskap i två till tre dimensioner.

OPTO mäter kandidatens förmåga och beteende när det gäller:

 • Påverkan
 • Återhämtningsförmåga
 • Samarbete
 • Effektivitet
 • Leverans
 • Efterlevnad
 • Snabbtänkthet
 • Innovation

Resultatet presenteras grafiskt och lättöverskådligt i en poängrapport, eller i en utökad poängrapport. Du väljer själv om kandidaten ska få tillgång till sin poängrapport efter genomfört test.

---

”Beteendeanalys ökar chansen för att hitta en högpresterande kandidat från 20 % till 57 %.”

Source: Analysis showing the difference between
current recruitment practices and OPTO.

---

Genomför intervjuer av hög kvalitet med hjälp av intervjuguiderna

OPTO ger dig individuellt anpassade intervjuguider, med frågor baserade på kandidatens testresultat i relation till de kriterier du ställt upp för rollen. Intervjuguiden finns både i standardform, med de 8 egenskaperna, och i en mer detaljerad version där alla 20 dimensioner visas. Du kan också skriva ut en översiktlig poängsida som gör det enkelt att genomföra en muntlig återkoppling.

De rapporter och guider du får med OPTO är mycket användarvänliga och utformade för att underlätta både förberedelse och genomförande av intervjun. Titta gärna på följande exempel:

Intervjuguiderna minskar den tid du behöver lägga på att förbereda en intervju och hjälper dig att genomföra intervjuer av högre kvalitet.

Arbeta internationellt med OPTO

OPTO innehåller en svensk norm som speglar den arbetsföra svenska befolkningen. Det finns också en internationell norm och flera nationella normer så att du kan välja en norm utifrån var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget.

Smarta funktioner som förenklar rekryteringsarbetet

OPTO innehåller flera funktioner som sparar tid och får rekryteringsarbetet att flyta smidigare:

 • Massinbjudningar och automatiska resultatrapporter som kandidaterna kan ladda ned.
 • Rapporter på översiktlig eller detaljerad nivå.
 • Beslutsrapport som grafiskt visar kandidaternas matchning mot kriterierna för rollen.
 • Individanpassade intervjuunderlag baserat på testresultat i förhållande till kriterier för rollen.
 • Effektiva arbetsflöden och lättanvänt gränssnitt för smidigt samarbete med rekryterande chef.
 • Administration från desktop, mobil, surfplatta eller via ATS.

Läs också om

Analysplattform Metis
Personlighetstest MPA

Rekrytera rätt

Ladda ner

Specifikation OPTO
Mer om OPTO


 

Den engelska språkversionen av OPTO är registrerat hos Psychological Testing Centre (PTC) of the British Psychological Society (BPS).

Att ett test har accepterats för registrering innebär att det uppfyller BPS standard för kvalitet på teknisk- och användardokumentation, kvaliteten på testmaterialet, testets validitet, pålitlighet och tillgänglighet av normer eller annan nödvändig information för att kunna tolka värden. 

Läs mer om OPTO

Ladda ner