MPA – Personlighetstest för träffsäker rekrytering

MPA är ett lättanvänt personlighetstest som enkelt ger dig en god bild av hur lämplig en kandidat är för en viss tjänst, genom att kartlägga personens typiska beteende i olika arbetssituationer. MPA är mycket omtyckt av våra användare och ett av Europas mest använda rekryteringstester.

Rätt person på rätt plats

Företag med engagerade och motiverade anställda är 20 procent mer produktiva än sina konkurrenter. MPA hjälper dig att anställa rätt personer så att ditt företag lättare når sina affärsmål.

Använd MPA för att:

 • Definiera vilka beteenden som krävs för en roll, tillsammans med den rekryterande chefen.
 • Snabbt och säkert identifiera kandidater med rätt egenskaper för en viss roll.
 • Genomföra intervjuer med högre kvalitet och större djup med hjälp av individanpassade intervjuunderlag baserade på testresultaten.

Lättanvänt system - tillgång till djup information

MPA ger djuplodande information om varje kandidat, men är ändå enkelt att använda. Du får lätt en överblick över varje persons . I de flesta fall är de 9 olika grundläggande egenskaperna som visas tillräckligt för att du ska kunna identifiera den bästa kandidaten. Behöver du göra en detaljanalys inom något område finns ytterligare 28 kompletterande egenskaper att tillgå.

MPA är utvecklat av psykologer och validerat enligt internationella standarder.

MPA ger dig information om kandidatens personlighetsdrag, till exempel hur han eller hon:

 • Definierar mål, påverkar andra och fokuserar sin energi.
 • Samverkar med andra, visar förtroende och uttrycker känslor.
 • Närmar sig uppgifter, fattar beslut och intresse för utveckling och nya idéer.

---

”MPA är en tidsbesparare för oss. Vi använder det före intervjuer, för att fokusera intervjun på skillnaden mellan arbetskriterier och kandidatprofilen.”

Consultancy manager, Eurofirms

---

Internationella normer och språkversioner

Det svenska testet är baserat på en norm som omfattar över 32 000 personer. Rekryterar du till en position i ett annat land finns både en internationell norm, en asiatisk norm och ytterligare 15 nationella normer att tillgängliga.

Internationellt arbete underlättas också av att tester, profiler, intervjuguider och rapporter kan läsas på det språk varje person önskar. Du kan alltså se en kandidats profil på svenska även om han eller hon tagit ett test på tyska, sedan skapa en intervjumall på engelska och till sist skicka en rapport på franska till beslutsfattaren. Svarsformulären finns på 22 olika språk.

Smarta funktioner förenklar rekryteringsarbetet

MPA innehåller flera funktioner som sparar tid och får rekryteringsarbetet att flyta smidigare:

 • Massinbjudningar och automatiska feedback-rapporter.
 • Rapportmallar som kan kombinera flera olika testresultat.
 • Individanpassade intervjuunderlag baserat på testresultat i förhållande till kriterier för rollen.
 • Effektiva arbetsflöden för smidigt samarbete med rekryterande chef.
 • Administration från desktop, mobil eller surfplatta.

Läs också om

Analysplattform Metis
Personlighetstest OPTO

Rekrytera rätt

Ladda ner

Specifikation MPA
Mer om MPA

Läs mer om MPA

Ladda ner