{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Att använda BRIGHT

BRIGHT är vår volymtest som används för att screena sökanden kring olika beteenden som är viktiga för service. Det finns inget krav att certifiera sig i verktyget utan det som krävs är att identifiera vilka kraven är för den specifika rollen där BRIGHT är aktuell.

BRIGHT som testverktyg i din process innebär att

  • Du kommer att kunna lättare identifiera kandidater som har rätt egenskaper för tjänsten
  • Dina rekryteringsprocesser kommer att bli mer effektiva, vilket sparar tid.
  • Din process blir forskningsbaserad och bygger på starkare evidens kring vilka metoder som är mest framgångsrika i att identifiera de mest lämpade individerna.