{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

LEDARSKAPSPERSPEKTIV

Ledarskapsperspektivet i OPTO är baserat på de 8 dimensionerna grupperade i två övergripande grupper:

Socialt ledarskap, som innehåller text baserat på poäng från dimensionerna: Påverkan, Återhämtningsförmåga, Efterlevnad och Samarbete. Socialt ledarskap ger ett perspektiv på personens yttrande av ledarskap, med andra ord graden av hur man uppfattas som en ledare.

Effektivt ledarskap inkluderar text baserat på poäng från dimensionerna: Effektivitet, Leverans, Innovation och Snabbtänkthet. Ledarskapseffektivitet innebär hur man sätter igång aktivitet och driver mot mål.

Ledarskapsperspektivtexten är uppdelad i två nyanser för varje dimension: Poäng på dimensionerna 1-5 och 6-10 på STEN-skalan. Teoretiskt bygger ledarskapsperspektivet på en omfattande metaanalys av egenskaperna i ledarskapsforskning (Judge et al. 2002), med femfaktormodellen (FFM) som ram. Studien drar slutsatsen att det finns starkt stöd för detta perspektiv när egenskaper organiseras enligt FFM. Kombinerat med vår egen studie kring konvergent validitet var det möjligt att organisera dimensionerna enligt Big Five-faktorernas förhållande till ledarskap, baserat på teori. Dimensionerna och aspekterna är inte psykometriskt kopplade till de två grupperna i ledarskapsperspektivet, utan syftar endast till att förbättra testpersonens förståelse av sig själv.

Testanvändaren kan använda perspektivet för att belysa aspekter av ledarskapet, till exempel när man rekryterar en ny chef eller som del av ett talangprogram.