{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

SKRIFTLIG ÅTERKOPPLING

Säkerställ att en rapport är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment i Metis. Då har du uppfyllt minimumkraven gällande återkoppling till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen som kommer att vara till fördel för er som arbetsgivare. Ju mer transparens desto större möjlighet att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.


MUNTLIG ÅTERKOPPLING
För att hålla en god struktur i dina MPA-återkopplingar så finns här en svensk MPA checklista och en engelsk MPA checklist- den innehåller grundegenskapers definitioner samt resultatkolumnernas texter. Här finns också en svensk översikt över MPA:s egenskaper och här finns en engelsk: MPA Properties. Vi har även skapat ett sk talmanus som gör det enkelt att hålla en röd tråd i inledningen av återkopplingen.


INSTRUKTIONSVIDEOS
När du ska hålla en välstrukturerad och valid muntlig MPA-återkoppling så kan se på en video hur det kan gå till