{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

fam

 

Vi tror på potentialen i alla människor. Det är därför vi lägger tid på att hjälpa människor runt om i världen att utveckla sin potential. Stor del av vår fokus ligger på barn i utvecklingsländer, där vi gör vad vi kan för att fler ska få den utbildning som behövs för att bygga morgondagens samhälle.

På Master uppmuntras alla anställda att involvera sig i att hjälpa andra, både i lokala sammanhang och runt om i världen, och blir stöttade av Master i det arbetet.

Barnhemmet i Dolam, Namibia

Projektet fokuserar på att stötta barn till en trygg och hälsosam miljö. Master hjälper med bidrag till ett modern barnhem för 21 barn i Namibia. Många av dessa lever med HIV/AIDS.

Bohol, Filippinerna

Projektets fokus är utbildning till barn och rent vatten. Vi hjälpte till att återbygga en grundskola som blivit förstörd i jordbävningen 2013. Många av oss anställda bidrog för att se till att det fanns tjänligt vatten på avlägsna platser som drabbats av jordbävningen och tyfonen som följde tätt inpå.