MASTER VÄRDESÄTTER MÄNNISKORS DRÖMMAR

Vi hjälper dagligen företag och människor att utveckla och attrahera rätt personer till rätt jobb. I det arbetet har vi sett hur viktigt det är att få utvecklas och bli den bästa versionen av sig själv. Vi brinner för människors drömmar och vill stötta dem som har dem, stora som små. Också i länder som inte är lika privilegierade som de vi främst arbetar i.

 

Vi tror på potentialen i alla människor. Det är därför vi lägger tid på att hjälpa människor runt om i världen att utveckla sin potential. Stor del av vår fokus ligger på barn i utvecklingsländer, där vi gör vad vi kan för att fler ska få den utbildning som behövs för att bygga morgondagens samhälle.

På Master uppmuntras alla anställda att involvera sig i att hjälpa andra, både i lokala sammanhang och runt om i världen, och blir stöttade av Master i det arbetet.

Barnhemmet i Dolam, Namibia

Projektet fokuserar på att stötta barn till en trygg och hälsosam miljö. Master hjälper med bidrag till ett modern barnhem för 21 barn i Namibia. Många av dessa lever med HIV/AIDS.

lär dig mer

Bohol, Filippinerna

Projektets fokus är utbildning till barn och rent vatten. Vi hjälpte till att återbygga en grundskola som blivit förstörd i jordbävningen 2013. Många av oss anställda bidrog för att se till att det fanns tjänligt vatten på avlägsna platser som drabbats av jordbävningen och tyfonen som följde tätt inpå.

Mer om projektet