{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

FÖRBEREDELSE

Boka in ett eller flera tillfällen då du genomför övningen. Om du genomför övningen i det fysiska rummet är det viktigt att du har ett rum där samtliga kan samlas och grupprum till själva övningen. Om möjligt, engagera personer som kan hjälpa dig att gå runt och lyssna in hos grupperna och styra upp om balansen mellan deltagarnas insatser blir skev (t ex om någon tenderar att prata hela tiden eller om all tid läggs på en persons profil).  

Sätt upp ett assessment med följande inställningar; korrekt norm, test: EASI Beteende & Motivation, rapport: Utökad rapport för testperson. Skicka ut EASI-länkar till dina deltagare. Sätt en deadline ett par dagar innan tillfället ni ses. Uppmana personerna att läsa sin rapport efter slutförandet. 

Förbered en introduktion där du presenterar EASI-modellen översiktligt. Från denna ppt kan du plocka bilder.

När du har fått tillbaka testresultaten delar du in gruppen i mindre grupper. Dela in grupperna med olika primära persontyper i varje grupp, så gott det går. 

Påminn deltagarna att ta med sin utskrivna rapport till övningen.

Skriv ut en checklista var till deltagarna.

GENOMFÖRANDE

Ägna en stund åt att introducera EASI-modellen i plenum. Ge gärna konkreta exempel för att skapa förståelse. Poängtera att beteenden är olika och det finns ingen persontyp som är bättre än någon annan. Allt måste sättas i en kontext - t ex vilken roll har man i företaget, hur är miljön, vilka samarbetar man med, vem är ledare, vilka utmaningar finns, personens egna självinsikt etc.

Dela in gruppen i de förberedda grupperna. Be alla ta fram sin rapport. Dela ut checklistan.

Ge grupperna tydliga riktlinjer kring hur länge de ska ägna sig åt varje deltagare. Alla ska få lika stort utrymme att reflektera och diskutera sin egen profil - det är viktigt för effekten hos varje deltagare. Effekten uppstår även i reflektionen och diskussionen kring andras beteende och styrkor. 

Avsluta övningen med en sammanfattande uppföljning i plenum. Ta upp några exempel. Fråga om någon tar med sig någon lärdom. Påminn om nästa tillfälle om övningen styckas upp på flera tillfällen.  

Get in touch with us

Learn to get started

Call us at: +46 8 32 42 42 or send us an e-mail at

info@master.se