{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

INSPELAT WEBINAR: ACE Beginner's Class

Lär dig mer om grunderna i vårt logiska test ACE; innehåll, uppbyggnad och applicering med hjälp av Criteria.

path

______________________

INSPELAT WEBINAR: OPTO Beginner's Class

Lär dig mer om grunderna i vår personlighetstest OPTO, som bygger på femfaktormodellen. Vi fokuserar på innehåll, uppbyggnad och applicering med hjälp av Criteria.

path

______________________

INSPELAT WEBINAR: CORE Beginner's Class

Lär dig mer om grunderna i vårt logiska matristest CORE; innehåll, uppbyggnad och applicering med hjälp av Criteria.

path

______________________

INSPELAT WEBINAR: MPA Beginner's Class

Lär dig mer om grunderna i vår personlighetstest MPA. Vi fokuserar på innehåll, uppbyggnad och applicering med hjälp av Criteria.

path

______________________

INSPELAT WEBINAR: EASI Beginner's Class

Lär dig mer om grunderna i vårt utvecklingstest EASI; innehåll, uppbyggnad och applicering i olika typer av utvecklingsinsatser.

path