{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

BETEENDEANKARE


Här hittar du OPTO beteendeankare som på ett mer konkret sätt beskriver nyanserna i de olika aspekterna i OPTO och erbjuder en uppsättning frågor som du kan använda för att ställa samma frågor till dina kandidater.