{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR OPTO?


OPTO betyder "Jag väljer" på latin och är ett normativt personlighetstest som bygger på femfaktormodellen (BIG 5). OPTO består av 154 påståenden som ska graderas på en sjugradig skala. Dessa 154 påståenden mäter 20 aspekter som klustras ihop två eller tre och utgör 8 dimensioner. Dessa 8 dimensioner täcker huvudområden som har att göra med Människor, Arbete och Utforskande. OPTO uppvisar korrelation med prestation och kan därför användas som ett prestationsfilter (sk screening). OPTO lämpar sig för olika typer av processer och i olika faser av processen.


GRUNDERNA I OPTO
Här kan du se vårt senaste webinar om grunderna i OPTO. Här hittar du en översikt över OPTO:s dimensioner och aspekter (skalorna). 


SPOTLIGHT I OPTO
De 154 påståendena i OPTO matas fram i ett så kallat karusellformat där varje påstående ska besvaras på en sjugradig skala, från "väldigt osant" till "väldigt sant". Testpersonen får svara på ett påstående i taget i en grupp av sju. 

Om testpersonen i denna grupp av sju har lagt samma svar på en eller flera
påståenden så ombeds hen att flytta om dessa så att inget påstående har samma svar i den sjugradiga skalan som något annat i gruppen. Vårt system kommer att notera det som testpersonen har svarat först, vilket är den poäng man också kommer att se i rapporterna för respektive aspekt. Därefter så registreras hur man flyttar om sitt svar. Det vanligaste är att svaret ibland åker åt vänster och ibland åt höger, men i de fall då testpersonen är konsekvent, flyttar sitt svar åt samma håll fyra gånger eller fler, så får man en så kallad Spotlight.

Spotlight indikerar att personen har en lite mindre fastlagd position kring sitt beteende i aspekten, vilket gör att tolkningen kan bli att personen anpassar sig i högre grad i det beteendet. Grundbeteendet är kopplat till poängen men anpassningen sker i den riktning som pilen visar. Undersök genom att ställa frågor till kandidaten.