{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

Logga in i Master People Platform

Logga in via https://app.master-hr.com 

Du har tre val för inloggning:

1. Logga in med Google - om ditt företag jobbar i Google Suite kan du välja detta alternativ. E-postadressen som är registrerad i din användarprofil stäms av mot ditt konto i Google Suite. Inga lösenord krävs. Notera att IT kan behöva godkänna via admin att det är ok att använda detta förfaringssätt första gången du loggar in.

2. Logga in med Microsoft - om ditt företag jobbar i Office 365 kan du välja detta alternativ. E-postadressen som är registrerad i din användarprofil stäms av mot ditt konto i Office 365. Inga lösenord krävs. Notera att IT kan behöva godkänna via admin att det är ok att använda detta förfaringssätt första gången du loggar in.

3. Logga in med E-post - du använder den e-postadress du har i din användarprofil och skriver in ditt lösenord. Du får en verifieringskod till din e-post som du skriver in och får sedan välja ett nytt lösenord. Du behöver skriva in lösenord och vänta in en verifieringskod till din e-post vid varje tillfälle du loggar in eftersom det rör sig om en tvåstegsverifiering.

 

Här kan du titta på en video som illustrerar inloggningsförfarandet:

Relaterade artiklar

Pinkodens giltighet

Integrering med ATS

Får felmeddelande vid ifyllande av MPA

Får ingen pinkod till test

Hur hittar jag arkiverade assessments