{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

TESTPERSONEN FÅR INTE LÄNKEN

Ibland kan det uppstå problem när en länk ska generas från ett system och skickas till en e-postadress som eventuellt skyddas av brandvägg och anti-virusprogram. Avsändaren är okänd för det mottagande företaget och det kan därmed hända att länken inte når mottagaren.

Det är mest lämpligt att skicka testlänkar till privata e-postadresser, det brukar fungera bäst, dvs till en gmail-adress, hotmail eller dyl.

Om du fortsatt har problem att lösa detta så föreslår vi att du nyttjar funktionen "Open link" som finns till höger i aktuellt assessment. Klicka på plusset och skriv in syfte, hur många tester du vill begränsa länken till och vilket datum länken ska upphöra att gälla. Kopiera sedan länken och klistra in den i ett mail som du kan skicka direkt till personen ifråga. Personen får då själv fylla i sina personuppgifter och fylla i testen. Resultatet hamnar i aktuellt assessment som du har skapat länken från, på precis samma sätt som övriga kandidater.