{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

ACE Fakta

Grunderna i ACE

Normgrupper och Språk

Hur räknas totalresultatet ut?

Material för upphandling och sälj

ACE testversioner

ACE Genomförande och Användning

Guide för att ta fram kravprofil i ACE (lägsta ACE-poäng)

Giltigt ACE-resultat

Att välja språk för testpersonen

Hur gör man en återkoppling?

Genomförande och resultat

Dyslexi

ACE-rapporter

ACE Confirm