{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Onboarding är viktigt för att hjälpa nyanställda att snabbt komma in i sin nya roll och börja bidra till företaget. Det ger också möjlighet för företaget att förmedla viktig information och förväntningar till den nya anställda, vilket minskar risken för missförstånd och ökar chanserna för en lyckad anställning. Onboarding kan också hjälpa till att skapa ett positivt första intryck av företaget och öka motivationen hos den nyanställda.

Vad som ofta saknas i en onboarding är att innehållet inte alltid anpassas till den nyanställdes personlighet och preferenser. Hur kan en onboarding anpassas och justeras i enlighet med den nyanställde?

Vi på Master anser att den testdata du har från rekryteringsprocessen kan bidra i stor grad till att öka förståelsen kring hur du ska strukturera din onboarding för den specifika personen. Ladda gärna ner vår guide för information hur du ska tänka.

Get in touch with us

Learn to get started

Call us at: +46 8 32 42 42 or send us an e-mail at

info@master.se