{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Onboarding är viktigt för att hjälpa nyanställda att snabbt komma in i sin nya roll och börja bidra till företaget. Det ger också möjlighet för företaget att förmedla viktig information och förväntningar till den nya anställda, vilket minskar risken för missförstånd och ökar chanserna för en lyckad anställning. Onboarding kan också hjälpa till att skapa ett positivt första intryck av företaget och öka motivationen hos den nyanställda.

Vad som ofta saknas i en onboarding är att innehållet inte alltid anpassas till den nyanställdes personlighet och preferenser. Hur kan en onboarding anpassas och justeras i enlighet med den nyanställde?

Ladda gärna ner vår guide med konkret information om hur du går tillväga. 👇

Vi ger dig 11 praktiska tips om hur du jobbar mer inkluderande och skapar bättre mångfald i rekryteringen. Klicka på pilen i bilden nedan och ladda ner vår Diversity catalogue. 👇

Under många år har det pratats om vikten av att ha en bra kandidatupplevelse vid rekrytering. Mycket tid, engagemang och pengar har investerats i strategier och marknadsföring.

Vi på Master har följt detta länge och upplevt att det fattas ett konkret tillvägagångsätt. Vi har därför tagit fram en guide
med konkreta tips och råd till dig som jobbar med rekrytering/Talent Acquisition.

I vår guide får du ta del av generella punkter som du behöver tänka på, transparens kring hur du beskriver företag och roll, hur du gör i annonseringsfasen, test–, intervju- och referensfasen samt feedback till sökande och kandidater.

Sist men inte minst, vilka kan vara de tre viktigaste punkterna om du står i startgroparna? 👇

Get in touch with us

Learn to get started

Call us at: +46 8 32 42 42 or send us an e-mail at

info@master.se