{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vikten av det inre syftet

Hur kommer det sig att vissa människor lyckas sprida en känsla av trygghet omkring sig medan andra inte gör det? Hur kommer det sig att vår uppmärksamhet blixtsnabbt dras till vissa personer medan vi förblir totalt likgiltiga inför andra.

Vikten av att känna sitt inre syfte

Under hösten publicerar vi en artikelserie av Klas Westman, management konsult, föreläsare och tidigare HR-direktör för Stadium, där han skriver om ledarskap, rekrytering och vikten av att hitta sitt WHY. 

Hur kommer det sig att vissa människor lyckas sprida en känsla av trygghet omkring sig medan andra inte gör det? Hur kommer det sig att vår uppmärksamhet blixtsnabbt dras till vissa personer medan vi förblir totalt likgiltiga inför andra? Hur kommer det sig att vissa ledare får massor av lojala följare medan andra inte får några, oavsett hur mycket de anstränger sig? Jag tror att mycket avgörs av om det finns en kontakt med en inre kompass eller inte. Om personen har ett inre syfte. Detta påverkar hur harmonisk och välmående individen blir men också vilken inverkan hen får på sin omgivningen.

Första gången jag insåg att det fanns något sådant som ett inre syfte och reflekterade över kraften i människor som hade kontakt med det, var i slutet av 80-talet när jag vikarierade som lärare i Malmö. På den grundskola jag jobbade fanns en tjej som upplevdes väldigt speciell, vi kan kalla henne Tove. Hon hade en oerhört stark närvaro och var kompis med alla elever o lärare. Men framförallt skrev hon fantastiska berättelser. Jag vet inte hur SVT hörde talas om Tove men de bestämde sig alla fall för att göra ett Tv-program om henne; Tove - En positiv tonåring. I slutet av programmet sitter Tove och skriver, på en skrivmaskin(!) Journalisten frågar henne vad hon vill bli när hon blir stor. – Jag ska bli författare, svarar Tove självsäkert. Jaså, säger journalisten upprymt som om han just kommit på något avgörande för Toves drivkraft. - Så det är därför du skriver så mycket, för att du ska bli författare? Tove släpper blicken från skrivmaskinen och tittar uppfodrande på journalisten. Nej, säger hon. Jag ska bli författare för att jag skriver! Tove visste redan vid 13 års ålder vad hennes inre syfte var, vad som var hennes kall, hennes gåva. Hon skrev inte för att hon hoppades bli något, hon skrev för att det var den hon var.
Ens syn på vad som menas med uttrycket ”vem man är” utgår oftast från ett av två huvudspår; att ens aktiviteter definierar vem man är eller att ens känslor definierar vem man är. Det yttre och det inre. Jag menar att ingen av definitionerna är riktig och att den intressanta frågan snarare borde vara om vi är autentiska eller inte. Om vi agerar i enlighet med våra känslor eller inte. Om vi lyckats förena det inre med det yttre. Ju mindre gapet mellan de båda delarna är, ju mindre splittrad känner man sig och ju starkare upplever omgivningen att man verkligen ”är” någon.

FÖRETAGETS inre syfte;

Simon Sinek har med sin ”Golden Circle” illustrerat varför det inre syftet är viktigt för ett företags framgång. Han kallar det för företagets WHY. Simon använder ofta Apple som exempel på ett företag med ett starkt WHY. Enligt Simon har Apple medvetet jobbat med att identifiera sitt inre syfte och sedan dess sammanlänkat allt de gör med detta syfte. Vi gillar Apple för vad de står för, snarare än för vad de gör. Vad de gör/säljer har blivit oviktigt – de är Apple, de känns autentiska, trovärdiga och vi vill gärna identifiera oss med dem. Därför ifrågasatte vi inte heller när de bytte spår från att endast sälja datorer och plötsligt började tillverka Mp3-spelare och smartphones - trots att de varken visste något om musik eller mobiltelefoni. Har vi väl förlikat oss med ett företags inre syfte litar vi på att de inte kommer göra oss besvikna. Ett annat företag som lyckats med detta är IKEA. För en tid sedan hade jag bokat lunch med några vänner. På morgonen ringde de och meddelade att de tyvärr inte kunde komma till lunchen för att ”de skulle åka till IKEA”. Det slog mig att de inte sa att de skulle åka och köpa en soffa e.d. Vi åker inte till IKEA för ett enskilt ärende. Vi håller oss öppna och redo att ändra våra behov i enlighet med IKEAs förslag. Att åka till IKEA är en upplevelse, ett äventyr utanför vår egen kontroll och vi är alla nyfikna på vad vi kommer få med oss därifrån denna gång. Apple eller IKEA är naturligtvis unika men det kan vara en inspirerande vision för alla ledningsgrupper att få människor att glatt ställa in möten med nära vänner för att istället nyfiket se vad deras företag har att erbjuda just idag.

LEDARENS inre syfte;

Vi har alla förmågan att bedöma om en person är pålitlig eller ej. Jag säger inte att alla är lika duktiga på det men vi är alla födda med denna inbyggda detektor som berättar när något är fel. Att vår förmåga blivit något avtrubbad beror på att vi i olika grad har slutat använda den. Men vi besitter alla förmågan, för en gång i tiden var den avgörande för människans överlevnad. I takt med att vår vardag blivit tryggare har vi valt att nedprioritera varningssignaler från våra känslor och istället okritiskt följa råden från vår hjärnan. När vi fylls av en otrygg känsla analyserar vi därför signalen i hjärnan och sorterar ofta bort den som irrelevant och onödig.

Men om vi dagligen träffar en chef som vi upplever som opålitlig, kommer det bli allt svårare att sortera bort signalen och obehagskänslan kommer löpande förstärkas, hur mycket vi än resonerar med oss själva. Och vad gör vi när vi inte lyckas får bort en känsla genom att resonera med oss själva? Vi börjar resonera med andra. På en arbetsplats blir detta förödande för engagemanget och skapar något som ofta kallas illojala medarbetare. Egentligen är det en naturlig mänsklig reaktion utlöst av en otrygg tillvaro. Ett tryggt arbetsklimat uppnås först när ledaren signalerar trovärdighet och äkthet.
För att företagets WHY ska skapa engagemang bland de anställda måste det vara förankrat i ledarna. Ledaren är den som förväntas förankra företagsvisionen/syftet för sitt team. Men enligt min erfarenhet har ofta ledare bytt ut sitt eget inre syfte mot ett yttre - företagets. Det inre och yttre är inte länkat och upplevs därför inte trovärdigt. Därför misslyckas också många ledare med att skapa tillit och önskat engagemang. Patrick Lencionis påpekar i sin bok Five Dysfunktions of a Team att tillit (trust) bildar basen för alla framgångsrika team. Varje ledare måste först ha förmågan att skapa tillit för att sen kunna uppnå ett långsiktigt resultat. Och denna förmåga grundar sig i en medvetenhet om sig själv och sitt inre syfte.

INDIVIDENS inre syfte;

Den tillit vi bygger upp runt oss härstammar förvånansvärt lite från vad vi presterar och mycket mer från om vi är de vi utger oss för att vara. De mest strukturerade och ordningsamma personerna är därför inte nödvändigtvis de som vi känner störst tillit till. Många av mina allra bästa vänner lever ganska kaotiska liv utan synlig ordning. Men jag vet att de skulle finnas där för mig om jag behövde dem. De lever i samklang med sitt inre syfte och är trogna det som är viktigt för dem.

Att leva i enlighet med sitt syfte och integrera det i sitt liv kräver vilja, motivation och mod. Paul McCartney och George Harrison hade samma musiklärare och fick båda höra att de inte hade någon musiktalang. Vi kan idag alla glädjas åt att de lyckades stå emot kritiken och behålla tron på sitt inre syfte. När jag var liten ville alla killar bli brandmän, rock-stjärnor eller fotbollsproffs. Vi var, på ett omoget sätt, övertygade om att vårt jobb skulle komma att definiera oss som personer, tala om vilka vi var. I takt med att vi växer upp tappar dock de flesta av oss sin vision och med den, intresset för vårt inre syfte. Vi får alltför många gånger höra att vi måste sluta drömma och istället lära oss ”något viktigt”. Många erfarna ledare idag går omkring med ständig fruktan att bli avslöjade med att de egentligen inte är bra på något viktigt.

Att lära sig vara sig själv skiljer sig på ett avgörande sätt från att lära sig någonting annat. När vi lär oss ”något viktigt” adderar vi något till vårt liv. Vi lägger till en kunskap eller förmåga som vi inte förut hade. Detta gör att vi imorgon har möjlighet att göra något som vi inte kunde igår. Att lära sig vara sig själv handlar inte om att addera något. Det handlar mer om att subtrahera. Man rensar horisonten, putsar spegeln, skalar löken etc. Man tar bort det man egentligen aldrig haft tillgång till och får i gengäld tillgång till det man alltid haft. Man slutar låtsas göra ”något viktigt” och börjar vara den man egentligen alltid varit.
Övergången till autentiskt ledarskap handlar inte om att göra något unikt utan om att vara något genuint. Och ju mer genuin du blir desto mindre behöver du faktiskt göra. Den mest autentiska ledaren är inget annat än den ledare som skalat bort mest från löken.
Det är svårt att säga om det går att återställa det inre syftet helt eller om det ens är intressant men jag har haft förmånen att få uppleva många individer och ledare som gjort denna resa och som belöning fått ett mer harmoniskt liv och också ett bättre professionellt resultat.

PS: Jag skulle vilja poängtera att det är en myt att ju mer autentisk man blir, desto mer självisk blir man. Tvärtom är det faktiskt så att ju mer man är i kontakt med sitt inre syfte, desto mindre tenderar man att skylla omvärlden för sina tillkortakommanden.

Nedan har jag infogat en enkel modell som kan användas som stöd för att definiera ditt inre syfte. Ditt WHY bör baseras på tre delar; vad du är bra på/din kompetens, vad du tycker om att göra/din passion och vad som är viktigt för dig/dina värderingar. I de workshops som jag ger i ämnet, ingår betydligt fler frågor men om du svarar på frågorna nedan bör du kunna formulera ett första utkast till din egen vision, ditt inre syfte – ditt WHY.
Lycka till!

Category: Leadership
Tags: Ledarskap, HR

Datum: 17.09.2017

Klas Westman

Content Writer