{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Var transparent och bli en vinnare i tidevarvet som ägs av millenials

Millenials, eller generation Y, vill ha feedback i realtid. De har vuxit upp med dataspel och internet, där de har fått respons och rankats minut för minut. Deras tillvaro är också mer publik än tidigare generationers, vilket påverkar deras kommunikationsstil. Det här behöver du som arbetsgivare förhålla dig till.

Var transparent och bli en vinnare i tidevarvet som ägs av millenials

Millenials, eller generation Y, vill ha feedback i realtid. De har vuxit upp med dataspel och internet, där de har fått respons och rankats minut för minut. Deras tillvaro är också mer publik än tidigare generationers, vilket påverkar deras kommunikationsstil. Det här behöver du som arbetsgivare förhålla dig till. Vi på Master anser att transparens och snabb feedback ska genomsyra rekryteringsprocessen. De arbetsgivare som omfamnar detta vinner mer engagerade och lojala medarbetare och gör bättre affärer i slutänden.

TRANSPARENS I SAMBAND MED TESTER

Den som söker en tjänst och får göra ett test kan uppleva sig vara i underläge och det i sin tur kan bidra till ångest, osäkerhet och irritation. Det som motverkar dessa känslor är transparens och tydlighet. Du ska bygga ett jämlikt maktförhållande mellan dig som arbetsgivare och dina sökande. En del av detta är att säkra era rutiner när det gäller feedback på testresultaten. Detta ska ske snabbt och transparent. Millenials accepterar inte tystnad eller olika typer av ”mörkningar”. Det finns också en risk att den sökande hoppar av processen om du som arbetsgivare inte ger tillräckligt snabb feedback. Och då har du kanske missat en toppkandidat.

En bra kandidatupplevelse stärker ditt employer brand (EB) och gör er mer attraktiva för potentiella sökande framöver. Att vara tydlig, mån om ett värdigt bemötande, ha bra processer och vara snabb med återkoppling gör att kandidater återkommer och söker lediga tjänster flera gånger. Om du är transparent genom testprocessen speglar det att hela företaget är transparent och att det inte kommer dyka upp några oönskade hemligheter längre fram. Detta ger signaler om att du som arbetsgivare är ett bra sällskap om jag som medarbetare vill växa och utvecklas. På det viset är rekryteringsprocesen också en del av er employer value proposition (EVP).

KONSTEN ATT GE FEEBACK – OCH ATT SÄGA NEJ

För millenials är det som sagt viktigt att snabbt få ta del av sina testreslutalt. Det är också viktigt att få feedback och möjlighet att läsa på inför feedback. Det minskar känslan av att vara i underläge och bidrar också till ett mer effektivt samtal. I feedbacksituationen är det viktigt att inte skriva kandidaten på näsan hur hen är. Sträva efter en dialog där du inte fokuserar på vad som är rätt och fel. Låt kandidaten nyansera testresultatet med sina egna ord. Istället för att värdera testresultatet ställer du frågor, här är ett exempel som gäller hög självhävdelse: Har du varit med om en sitatuioen där du upplevts som dominant?

Det är jobbigt för de sökande att ta emot ett otydligt ”nej tack”. Om du vill vara en omtyckt potentiell arbetsgivare ska du vara konkret, transparent och personlig. Ett ”nej tack” efter ett test kan till exempel se ut så här: Den här gången matchade du inte tjänsten, men fortsätt söka, nästa gång kanske vi kan matcha dig.

MER OM MILLENIALS

En trend vi ser är att millenials gärna lägger upp sitt testresultat på sin LinkedIn-profil. På det viset är denna grupp transparenta och tydliga mot potentialla arbetsgivare och de önskar samma öppenhet i retur.

Här finns en bra artikel från Ivey Business Journal om hur millenials fungerar.

Category: Recruitment
Tags: Rekrytering, kommunikation, arbetspyskologiska tester, millenials

Datum: 11.10.2017

Susanna Berntling

Content Writer