{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Så rekryterar du rätt chef och undviker de vanliga misstagen

Lär dig rekrytera rätt ledare. I det här inlägget får du viktiga insikter, lär dig att undvika misstag och verktyg för att sätta upp en mätbar rekryteringsprocess.

Så rekryterar du rätt chef och undviker de vanliga misstagen

Att lära dig rekrytera rätt ledare är en viktig del av ett framgångsrikt HR-arbete. I det här inlägget får du viktiga insikter, lär dig att undvika misstag och verktyg för att sätta upp en mätbar rekryteringsprocess.

De flesta av oss är överens om att en ledare inom organisationen ska kunna:

  • leda och utveckla arbetet
  • coacha sina medarbetare
  • delegera
  • motivera

Men ofta ser verkligheten annorlunda ut och många av dagens ledare agerar på ett eller fler av följande sätt:

  • Duckar, stänger in sig, kommunicerar inte, tar inget eller fel beslut
  • Pekar med hela handen, litar inte på förmågan hos medarbetarna
  • Detaljstyr eller gör allt själv
  • Pekar på fel, hänger ut personer offentligt, mobbar och skäller

Varför blir det ofta fel när vi rekryterar chefer?

Kraven på cheferna idag är höga och ofta rekryterar vi den person som har den tekniska kompetensen för jobbet, dvs den bästa säljaren rekryteras som säljchef, IT-specialisten som IT-chef och så vidare. De här interna rekryteringarna kommer ofta med utmaningar där chefen inte får stöd i förflyttningen i att leda sina tidigare kollegor.

Att bli chef kan även väcka liv i beteenden som tidigare legat vilande, ofta triggat av upplevelsen av makt i att leda andra. Då är det lätt att glömma att syftet med att vara chef är att låta andra ta plats, göra ett bra jobb och växa. Frustration eller uppgivenhet över medarbetarnas kompetens kan också vara en bidragande faktor till att mer destruktiva egenskaper plötsligt kommer i dagen.

Mätbarhet - vägen till rätt chef i rätt roll

Att se till att de egenskaper som efterfrågas hos en chef kan mätas och följas upp är en oerhörd viktig faktor när du vill undvika felrekryteringar. Vi skriver i annonsen att vår blivande chef ska vara lyhörd, affärsinriktad och flexibel, men missar steget att översätta detta till kriterier som kan mätas och jämföras mellan olika kandidater.

För att öka mätbarheten behöver du börja med att skapa en kravprofil och testkriterier med hjälp av en jobbanalys.

Dessutom finns det några allmänna egenskaper du alltid bör ta hänsyn till när du rekryterar en ledare. I videon nedan går vi igenom hur du kan sätta upp en arbetsmetod där du ser till mäta rätt egenskaper och rekrytera chefer som blir framgångsrika i just din organisation.

Category: Recruitment
Tags: rekrytera chef, ledaregenskaper

Datum: 03.02.2019

Susanna Berntling

Content Writer