{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Personligheten är viktig. Vi förklarar varför.

Du har kanske hört det förr; personlighet är viktigt när du rekryterar. Men vad menas egentligen? Och hur förhåller jag mig till det rent praktiskt? Häng med så bringar vi reda i några av luddigheterna.

Personligheten är viktig. Vi förklarar varför.

Sista åren har vi sett en positiv trend på marknaden; kandidater bedöms mer utifrån vad de har åstadkommit och mindre utifrån utbildning och karriärväg. Äntligen, säger vi. Personlighet och förmågan att lära får mer tyngd i rekryteringssammanhang. Kunskap är viktigt men hur snabbt du lär dig är viktigare.

Du har kanske hört det förr; personlighet är viktigt när du rekryterar. Men vad menas egentligen? Och hur förhåller jag mig till det rent praktiskt? Häng med så bringar vi reda i några av luddigheterna.

Det bästa teamet består av olika personligheter

Ett team som ska fungera på bästa sätt måste vara rätt sammansatt. Det är precis så skört eller starkt utifrån vilka som deltar i det. Detsamma gäller såklart för en hel organisation.

De anställdas personlighet och värderingar blir det företaget symboliserar utåt. Så att ett personlighetstest är viktigt i en rekrytering är självklart tycker vi. Både för att se värderingar men också för att se olika beteendemönster.

Men man får heller inte glömma hur viktigt det är att personligheterna skiljer sig. Olikheter i en grupp gör att man behöver anstränga sig mer för att samarbeta och det leder ofta till ett bättre resultat.

Olika faser behöver olika personligheter

Dessutom kan man behöva olika personer i olika projekt och arbetsfaser. Organisationer i stark tillväxt drivs och behöver entreprenörer. Kännetecken för entreprenörer är hög riskvillighet, hög energianvändning och en experimentell vilja.

Organisationer som är i en förvaltningsfas mår bäst av att inte ha för många entreprenörer. I förvaltningsfasen behövs personligheter med öga för detaljer, mer genomtänkta beslut och en vilja att jobba med rutiner.

Olika personlighetstyper

Utifrån en människans förmåga att fatta beslut kan man oftast se en personlighetstyp. Det är också de vi kartlägger i våra analyser och mäter i våra personlighetstester. Känner du igen dem?

Den entusiastiska personen bidrar ofta med nya idéer och vill gärna experimentera.

Pådrivaren tar projektet från A till Ö, tävlar gärna och driver även andra till målet. Däremot är deras humanistiska sida ofta sämre, att få gruppen att fungera är inte en prioritet.

Supportern bidrar till att få ihop gruppen, skapa harmoni så att ingen hamnar utanför. De kan istället ha svårt för att fatta obekväma beslut.

Analytikern är eftertänksam och vill inte fatta snabba beslut. De jobbar utifrån fakta och inte utifrån känsla. Kan upplevas som en bromskloss i en grupp entusiaster, men egentligen är det de som ofta förhindrar katastrofer.

Kom ihåg

  • Fastna inte i mallen för ”vad en borde rekrytera”
  • Undersök vilken personlighet ni behöver
  • Förmågan att lära väger tyngre än meriter
  • Hur de anställda agerar avgör hur företaget agerar
  • Identifiera företagets värderingar och hitta individer som motsvarar dem
  • Olika personligheter bidrar till ett bättre resultat
  • Olika faser i organisationen kräver olika personligheter

 

Category: Recruitment
Tags: personlighet, personlighetstyper

Datum: 01.12.2016

Jens Aggerborg

Content Writer