{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Fem trender på rekryteringsmarknaden

Några av de trender vi ser inför 207 när företag rekryterar: Personlighetstest som screeningverktyg, Rekryteraren agerar privat mäklare, Omvänd rekrytering, Företagets kultur och värdeord väger tyngre, Nätverka på kandidatens hemmaplan

Fem nya trender på rekryteringsmarknaden

Rekryteringsmarknaden är i förändring. Mycket till fördel för kandidaten men också med fler smarta verktyg för företaget. Här kommer fem trender vi lagt märke till.

ETT. Personlighetstest som screeningverktyg

Företag vill i ett tidigt skede vaska fram kandidater med rätt egenskaper. Personlighetstest fungerar då som ett utmärkt screeningverktyg. Vi ser också att fler och fler använder sig av begåvningstest. Det har tidigare uppfattats kontroversiellt, men nu börjar marknaden se värdet i att mäta en kandidats begåvning.

TVÅ. Rekryteraren agerar privat mäklare

I mindre utsträckning söker vi kandidater via exempelvis LinkedIn. Det bli mer vanligt att träffa kandidater förutsättningslöst, för att höra vad den personen har för egenskaper, ambitioner och drömjobb för att sedan kontakta kandidaten när en sådan tjänst dyker upp. Lite av en privat jobbmäklare.

TRE. Omvänd rekrytering

Istället för att rekryteraren träffar kunden, får en beställning och sedan börja leta kandidater, ser vi att flera rekryteringsföretag kontaktar kunden när de har en bra kandidat. Det kan vara en kandidat som inte fick jobbet hos den senaste kunden, eller ett resultat av den privata jobbmäklaren (trend nummer två här ovan).

FYRA. Företagets kultur och värdeord väger tyngre

Många företag har förstått vikten av kultur och värdeord. Nu tar de steget längre och bryter ner värdeorden till beteenden. De används sedan som riktlinjer i en rekrytering. Dels genom frågor under en intervju, men även för att mäta resultat i ett personlighetstest.

I högre utsträckning testar man även sina bästa medarbetare för att se deras beteenden och egenskaper. Frågor att ställa är; varför passar de i företaget och varför är de så framgångsrika? Är det kandidater med liknande egenskaper företaget ska rekrytera, eller behöver vi komplettera med något annat?

FEM. Nätverka på kandidatens hemmaplan

Rekryteraren lär sig mer om kandidatens område, de agerar på deras sida istället för att bara vara delaktiga i arbetsmarknadsdagar eller grupper i social media. De besöker teknikseminarium för att träffa tekniker eller ingenjörsdagar för att träffa ingenjörer.

 

Håller du med? Ser du andra trender som vi inte har tagit upp här? Dela gärna med dig i kommentarsfältet nedan!

Category: Recruitment
Tags: trender, personlighetstest, värderingar, beteende

Datum: 23.01.2017

Johanna di Sivo

Content Writer