{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Boken om värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi är här – lär dig attrahera de bästa medarbetarna och se företaget växa

Vi tipsar om en helt ny managementbok lagom till julledigheten. Om du behöver fördjupa dig i varför det är viktigt att jobba med företagets kultur och värderingar för att hitta och attrahera rätt medarbetare och sedan förvalta denna investering, då är detta boken för dig: Värderingsstyrd rekrytering – som affärsstrategi, Attrahera de bästa medarbetarna och se ditt företag växa av Viveka Holm.

Boken om värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi är här – lär dig attrahera de bästa medarbetarna och se företaget växa

Vi tipsar om en helt ny managementbok lagom till julledigheten. Om du behöver fördjupa dig i varför det är viktigt att jobba med företagets kultur och värderingar för att hitta och attrahera rätt medarbetare och sedan förvalta denna investering, då är detta boken för dig: Värderingsstyrd rekrytering – som affärsstrategi, Attrahera de bästa medarbetarna och se ditt företag växa av Viveka Holm.

En tydlig trend är att vi går från kompetensbaserad till värderingstyrd rekrytering och Holms bok är en guide i denna övergång. Fler och fler inser nu att personlighet, inställning och motivation är mer värt än formell kompetens. Idag är det viktigare att vara flexibel i en värld som snabbt förändras. Du kan lära dig fakta om produkter, men det är svårare att ändra till exempel attityder och drivkrafter, därför är det mer intressant att hitta medarbetare med rätt inställning snarare än rätt utbildning och bakgrund.

– Att arbeta värderingsstyrt betyder att ni bygger ett koncept kring hur ni ser på människor. Ni ser till att alla medarbetare delar attityd. Det gör ni genom att utveckla ert EB, ta fram strategier för hur ni bemöter medarbetare via intern marknadsföring och kommunikation och designa era utvecklingssamtal och exitsamtal och så vidare. Här ingår också hur ni ser på kunder och service. Allting hänger ihop, säger Holm.

Holm vill i sin bok belysa att rekrytering ska vara en långsiktig affärsstrategi som bidrar med lönsamhet. Hur du jobbar med värderingar och företagskultur är helt avgörande för om ditt företag vinner eller försvinner i framtiden. Alla siffror pekar på att de organisationer som arbetar långsiktigt med dessa parametrar lyckas bättre än andra. Nya generationer har nya behov och den som har örat mot framtiden och är flexibel har allt att vinna när det gäller rekrytering.

Millenials vill arbeta i värderingsstyrda företag. Det är tydligt att denna generation behöver det. De vill veta vad er organisation förväntar sig av dem, vad de ska leverera, vilka utvecklingsmöjligheter som finns, vad som erbjuds och vad som inte erbjuds. Då vet de redan från start om de passar in eller inte. Svaren på det som yngre generationer funderar över är tydligare i värderingsstyrda organisationer, vilket är en konkurrensfördel i rekryteringssammanhang, menar Holm.

Samtidigt förskjuts nu makten från arbetsgivare till arbetstagare. Den som söker arbete googlar chefer och tar i förväg reda på om de kommer trivas eller inte i företagets miljö. Enligt Holm har det blivit svårare att hitta rätt arbetskraft på traditionellt vis. Det gäller att aktivt leta kandidater i olika kanaler eftersom de sökande förväntar sig att bli uppsökta i större grad än tidigare.

Boken ger nyttiga insikter och tips kring hur du bland annat bygger företagskultur och utvecklar en personalidé. Här hittar du även det viktigaste du behöver veta om rekryteringsmetoder och testtagning. I slutet finns mallar som hjälper dig att ringa in allt från kravprofil till referenstagning.

Boken ges ut på Liber förlag och du kan läsa ett smakprov här. Eller köp boken direkt här. Och läs extra noga på sida 96–97 där Masters tester står omnämnda.

Category: Recruitment
Tags: Rekrytering, HR

Datum: 13.12.2017

Susanna Berntling

Content Writer