{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

SKRIFTLIG ÅTERKOPPLING


Säkerställ att en rapport (vi rekommenderar Poängrapporten) är nedladdningsbar i samband med att du upprättar ett nytt assessment - det gör du antingen i dina standardinställningar för test i MPP eller genom att Redigera arbetsflödet i ditt nya assessment (välj Score report under Rapporter) Har du ställt in att rapport alltid är nedladdningsbar i dina standardinställningar behöver du inte redigera ditt arbetsflöde, det följer med automatiskt.

Om rapport är nedladdningsbar har du uppfyllt minimumkraven gällande återkoppling till sökande/kandidat. Det räcker alltså med att låta den sökande få ta del av sin rapport. Det skapar också en transparens i processen, både utifrån GDPR  men även möjligheten att kunna få tillbaka sanningsenliga svar från era sökande.

 

TESTINTERVJU (TIDIGARE MUNTLIG ÅTERKOPPLING)


Har du planer på att genomföra en testintervju för att föra en djupare dialog kring olika beteenden så hittar du OPTO - checklista här som ger en struktur till inledningen i en testintervju med en kandidat. Vi har även skapat ett talmanus som gör det enkelt att hålla en röd tråd i inledningen.

Du kan även välja OPTO Intervjuguide eller OPTO Utökad Intervjuguide som underlag för din testintervju. Dessa ger förslag på frågor att ställa.

 

VIDEO

Här hittar du en video på hur en OPTO testintervju kan gå till.