{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

OPTO-RESULTAT OCH NORMGRUPP


Resultatet i OPTO presenteras i en STEN-skala. En tiogradig poängskala som står för Standard Ten. Varje STEN-poäng motsvarar en procentuell del av normgruppen, se fördelningen här. Den senaste svenska normgruppen (insamlad under 2022) består av 3 832 svenskar i arbetsför ålder. Den representerar den svenska arbetsföra populationen. Det finns totalt 11 OPTO-normer att använda för jämförelse, bl a en internationell norm. Välj norm baserat på var tjänsten är placerad eller kulturen på företaget där tjänsten utförs.

 

FORMULÄRSPRÅK
Testet tar i sin helhet ca 30-35 minuter att fylla i och består av 154 påståenden som besvaras på en sjugradig skala. Formuläret finns idag på svenska, danska, engelska, finska, franska, tyska, norska, spanska och italienska.