{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

FÖRDJUPNINGSMATERIAL

När du har god kontroll över grunderna i MPA är det dags att ta nästa steg. Här finner du tolkningsmaterial över de 28 kompletterande egenskaperna som hjälper dig att fördjupa bilden kring en persons styrkor och eventuella fallgropar, med förslag på intervjufrågor att ställa. Glöm inte heller att de kan bidra till att skapa bättre Criteria i MPA. I detta inspelade webinar tittar vi lite närmare på olika mörka sidor och urspårningstendenser och hur vi kan identifiera dem i MPA. 

För dig som vill nyttja teamrollerna i MPA för teamanalys eller en ytterligare dimension i urvalet kan hitta värdefull information här. Här finns alla teamrollers definitioner och systemprofiler.