{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

< Tillbaka till Support

VAD ÄR MPA?

MPA står för Master Person Analys och är ett sk ipsativt personlighetstest som mäter en persons typiska arbetsbeteende. Frågeformuläret består av 160 påståenden fördelade i 40 grupper (fyra i varje). I varje grupp väljer man ett av fyra påståenden som passar bäst och ett av övriga tre påståenden som passar sämst. Testresultatet beskriver ditt resultat i sammanlagt nio egenskaper fördelade på tre huvudområden - drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Här finns en översikt över de egenskaper som mäts i MPA.


GRUNDERNA I MPA
Behöver du repetera grunderna i MPA och MPP? Här har du vårt förinspelade webinar.  I övrigt hänvisar vi dig som användare till den e-learning (master.litmos.com) du genomgick i samband med certifieringen. Du som jobbar på ett företag med en giltig licens men som inte har genomgått e-learning har möjlighet att få ett konto för att fräscha upp dina kunskaper. Hör av dig till Master så upprättar vi ett sådant.

Om du vill läsa eller ladda ner skriftligt material så finns en MPA-manual. Den innehåller bl a de kompletterande egenskapernas uppbyggnad.